Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

Nazwa OśrodkaDane teleadresoweKierownik Ośrodka Mediacji
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynieul. Kopernika 10
10-511 Olsztyn
tel. 89 527 98 63
tel/fax 89 523 79 80
biuro@oirp.olsztyn.pl
r. pr. Cezary Jezierski
tel. 602 382 873
e-mail: jezierski@kancelariaclj.pl

Lista mediatorów OIRP Olsztyn

ImięNazwiskoSpecjalizacjaAdres do korespondencji, dane kontaktowe
MałgorzataBienieksprawy cywilne / gospodarcze:
- prawo bankowe: sprawy wynikające z umów kredytu, rachunków bankowych, innych czynności bankowych;
- fundusze unijne: sprawy wynikające z umów dofinansowania ze środków UE;
- umowy gospodarcze;
- sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli;
- sprawy o zasądzenie (windykacyjno-egzekucyjne).
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 602 834 616
fax. 89 523 79 80
BeataCzech- sprawy gospodarcze, w tym wykonanie umów handlowych;
- prawo spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółki z o.o.;
- sprawy cywilne w szczególności wynikające z umowy sprzedaży, dostawy, dzierżawy
- sprawy związane z podziałem majątku między małżonkami;
- sprawy o zasądzenie (windykacyjno– egzekucyjne)
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 502 324 372
fax. 89 523 79 80
LucynaDuraj – Góreckaprawo cywilne i gospodarze, w tym przede wszystkim:
- sprawy windykacyjno-egzekucyjne,
- prawo medyczne,
- prawo pracy,
- umowy o roboty budowlane; - prawo zamówień publicznych
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 605 438 038
fax. 89 523 79 80
JustynaFesnak- prawo cywilne
- prawo gospodarcze
- prawo pracy
- prawo administracyjne
- prawo lokalowe
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 606 312 939
fax. 89 523 79 80
EdytaGietka- prawo pracy
- prawo cywilne
- prawo gospodarcze
- prawo rodzinne
Ośrodek Mediacji
Gospodarczych przy
OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail:
biuro@oirp.olsztyn.p
l
tel. 89 527 98 63
tel. kom.
607 365 777
fax. 89 523 79 80
KrzysztofGórecki- sprawy gospodarcze, w tym:
-wykonanie umów handlowych,
- ubezpieczenia majątkowe,
- transport drogowy towarów,
- prawo wspólnotowe,
- prawo w sporcie.
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 607 157 438
fax. 89 523 79 80
CezaryJezierskisprawy gospodarcze, w tym:
- wykonanie umów handlowych;
- sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu);
- umowy o roboty budowlane; - rozliczenia występujących wspólników wszystkich spółek;
- sprawy o zasądzenie (windykacyjno-egzekucyjne);
- transakcje fuzji i przejęć;
- sprawy z zakresu spedycji i transportu drogowego oraz morskiego
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 602 382 873
fax. 89 523 79 80
IwonaKamińska-prawo rodzinne i opiekuńcze
-prawo cywilne
-prawo pracy
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail
biuro@oirp.olsztyn.pl
tel.89527 98 63
tel.kom.608 533 843
fax. 89 523 79 80
SławomirKamrowski- sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem szkód komunikacyjnych);
- sprawy z zakresu prawa autorskiego, informatycznego oraz prawa własności intelektualnej;
- sprawy wynikające z umów występujących w procesie budowlanym;
- sprawy o zapłatę;
-sprawy gospodarcze, w tym wykonywanie umów handlowych;
- postępowania z zakresu podziału majątku i zniesienia współwłasności,
- sprawy dotyczące spółek prawa handlowego i ich wspólników.
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 691 928 215
fax. 89 523 79 80
MarekKarolczak- sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem szkód komunikacyjnych);
- sprawy gospodarcze, w tym wykonanie umów handlowych;
- sprawy małżeńskie, w szczególności sprawy o rozwód, separacje, alimenty, kontakty z dzieckiem;
- ochrona dóbr osobistych.
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 604 156 043
fax. 89 523 79 80
Barbara MałgorzataBloch-Cieślińska -sprawy cywilne
-sprawy rodzinne
-sprawy administracyjne
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 509 856 912
fax. 89 523 79 80
AndrzejKurowskiSprawy rodzinne, w tym:
rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi i wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz podział majątku.
Sprawy z zakresu prawa handlowego, spółki, prawo spółdzielcze, stowarzyszenia i fundacje.
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 601 644 247
fax. 89 523 79 80
KatarzynaBorowa - sprawy gospodarcze
- sprawy cywilne
- sprawy rodzinne
- sprawy administracyjne
- prawo medyczne
- prawo pracy
- ochrona danych osobowych

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 603 469 320
fax. 89 523 79 80
WitoldLewandowskiPrawo cywilne w tym:
- umowy o roboty budowlane,
- umowy ubezpieczenia (osobowe i majątkowe),
- sprawy o ochronę dóbr osobistych,
- sprawy o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- roszczenia wynikające z umów o finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
Prawo pracy w tym:
- roszczenia pracownicze o diety, ryczałty, godziny nadliczbowe kierowców w transporcie międzynarodowym,
- roszczenia pracownicze wynikające z pakietów socjalnych prywatyzowanych przedsiębiorstw.
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 502 677 164
fax. 89 523 79 80
BarbaraMajkowskasprawy gospodarcze:
-sprawy inwestycyjne, roboty budowlane,
- sprawy związane z prawem upadłościowym i naprawczym, - umowy zlecenia i o dzieło,
- prawo spółek;
sprawy cywilne: w tym również spadki, działy spadku, zniesienia współwłasności i ubezpieczenia majątkowe, prawo pracy
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 503 091 009
fax. 89 523 79 80
WiolettaRynkiewiczprawo administracyjne, w szczególności w zakresie:
- ochrony przyrody,
-spraw dotyczących drogi koniecznej;
w sprawach gospodarczych:
- umowy o roboty budowlane, - sprawy dotyczące kar umownych
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 606 125 585
fax. 89 523 79 80
MarcinSzakiewicz- prawo medyczne (błędy medyczne, prawa pacjenta);
- prawo energetyczne (służebność przesyłu, bezumowne korzystanie z nieruchomości, budowa urządzeń przesyłowych),
- sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody osobowe),
- prawo obrotu nieruchomościami (spory dot. kar umownych, wydanie nieruchomości, wynagrodzenia za usługi pośrednictwa)
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 662 662 537
fax. 89 523 79 80
ElżbietaSzerwińskaSprawy gospodarcze-postępowanie upadłościowe i naprawcze, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, sprawy o zasądzenie.
Sprawy cywilne-sprawy o zasądzenie wraz z egzekucją sądową.
Sprawy powiązane z wymiarem podatków, egzekucją administracyjną, postępowaniem przed WSA i NSA .

Możliwość prowadzenia mediacji w języku angielskim(poziom zaawansowany).
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 601 782 353
fax. 89 523 79 80
JoannaSzwedowiczsprawy cywilne, gospodarcze i rodzinne, w tym dotyczące:
- wykonania umów handlowych;
- obrotu nieruchomościami,
- inwestycji budowlanych;
- odszkodowań, w tym z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu);
- rozliczeń wspólników spółek handlowych;
- spraw o zapłatę (windykacyjno-egzekucyjnych);
- spraw rodzinnych, w tym rozwodów, alimentów, kontaktów z dziećmi i wykonywania
władzy rodzicielskiej oraz podziału majątku
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 606 242 480
fax. 89 523 79 80
BeataUrbańska sprawy cywilne, gospodarcze, w tym:
- wykonanie umów handlowych;
- umowy ubezpieczenia
- umowy o roboty budowlane; sprawy o zapłatę (windykacyjno-egzekucyjne);
- umowy konsumenckie,
- umowy najmu, dzierżawy
- umowy sprzedaży,
- umowy o dzieło, zlecenia,
- umowy pożyczki, poręczenia,
- umowy przechowania
- umowy spółki,
- umowy użyczenia,
- umowy dożywocia,
- umowy darowizny,
- umowy przewozu,
- odpowiedzialność odszkodowawcza (kontrakt, delikt),
- prawo wekslowe
- prawo bankowe
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 600 450 487
fax. 89 523 79 80
JadwigaUstrzyńska- umowy ubezpieczenia,
- sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (szkody na osobie i mieniu),
- sprawy cywilne i gospodarcze w tym agencyjne, brokerskie, o roboty budowlane, inwestycyjne, usługowe, sprawy gospodarcze:
- o zapłatę,
- zamówienia publiczne,
- sprawy oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
- samorząd terytorialny.
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 602 390 324
fax. 89 523 79 80
BeataWierzchowska- prawo medyczne, w tym umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, rozliczenia, nadwykonania;
- ubezpieczenia społeczne,
umowy o przeniesienie praw autorskich;
- administrowanie funduszami unijnymi, w tym kwalifikowalność wydatków, prawidłowość wydatkowania środków
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 606 626 532
fax. 89 523 79 80
AdamZienkiewiczSprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne, w tym spory dotyczące:
-roszczeń o zapłatę (windykacji),
-naruszenie dóbr osobistych,
-realizacji umów handlowych,
-odszkodowań z udziałem ubezpieczycieli,
-postępowania z zakresu podziału majątku i zniesienia współwłasności,
-spółek prawa handlowego i ich wspólników,
-umów o roboty budowlane,
-czynów nieuczciwej konkurencji,
-ochrony praw współwłasności przemysłowej i intelektualnej,
-praw autorskich i pokrewnych,
-obrotu nieruchomościami,
-nowych technologii informatycznych( internet, branża IT)
-handlu elektronicznego.
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 608 630 612
fax. 89 523 79 80
LilianaChmiel-Nowacka -sprawy gospodarcze
-sprawy cywilne
-sprawy rodzinne
-sprawy administracyjne
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 665 032 243
fax. 89 523 79 80
KatarzynaGodlewska -prawo gospodarcze,
-prawo cywilne,
-prawo rodzinne,
-prawo administracyjne,
-sprawy związane z
niewykonywaniem lub
nienależytym
wykonywaniem umów,
-sprawy o zapłatę,
-sprawy
odszkodowawcze(szkody
osobowe i majątkowe, w
tym szkody medyczne)
-sprawy z zakresu prawa
autorskiego
-sprawy rodzinne
Ośrodek Mediacji
Gospodarczych przy
OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail:
biuro@oirp.olsztyn.p
l
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 604 542
780
fax. 89 523 79 80
ZbigniewGodlewski -sprawy cywilne
-sprawy gospodarcze
-sprawy administracyjne
-prawo spółdzielcze
-prawo pracy
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 501 639 969
fax. 89 523 79 80
IzabelaJacyno -prawo gospodarcze
-prawo cywilne
-prawo rodzinne
-prawo administracyjne
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 500 181 888
fax. 89 523 79 80
AnnaKędzierska - prawo gospodarcze
-prawo cywilne
-prawo rodzinne
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 503 178 822
fax. 89 523 79 80
MarekŁebkowski -prawo gospodarcze
-prawo cywilne
-prawo budowlane, transportowe, medyczne, nieruchomości, działy i zniesienia współwłasności, gospodarka odpadami i ochrona środowiska, ochrona dóbr osobistych, prawo umów w szerokim znaczeniu i roszczeń z tym związanych;
-prawo pracy;
-ochrona posiadania, zagadnienia związane z gospodarką lokalową eksmisje, naruszenia posiadania, bankowe, spółdzielcze, ubezpieczeniowe
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 508 157 193
fax. 89 523 79 80
MałgorzataŁubińska Sprawy cywilne w szczególności wynikające z
-umowy sprzedaży, dostawy, dzierżawy,
-związane z podziałem majątku między małżonkami, sprawy rodzinne
-prawo medyczne
-prawo pracy
-umowy o roboty budowlane
-prawo zamówień publicznych
-prawo administracyjne
-gospodarka nieruchomościami
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 502 089 730
fax. 89 523 79 80
MarciniakPiotr -prawo gospodarcze
-prawo cywilne
-prawo rodzinne
-prawo administracyjne
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 693 624 691
fax. 89 523 79 80
RobertNosorowski -prawo gospodarcze
-kodeks spółek handlowych
-ustawa o KRS
-zamówienia publiczne
-prawo cywilne
-prawo rodzinne
-prawo administracyjne
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel.kom.601 925 695
fax. 89 523 79 80
AnitaOzga-Konopka -prawo cywilne,
-prawo gospodarcze,
-prawo rodzinne,
-prawo administracyjne,
-wykonywanie umów handlowych, umowy sprzedaży, dostawy, dzierżawy, najmu, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy z zakresu samorządu terytorialnego
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel.kom.609 108 173
fax. 89 523 79 80
AdriannaPannek -prawo gospodarcze
-prawo cywilne
-prawo rodzinne
-prawo pracy
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel.kom.605 892 201
fax. 89 523 79 80
TomaszParkasiewicz-prawo gospodarcze
-prawo cywilne
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 604 550 133
fax. 89 523 79 80
DorotaParys -prawo gospodarcze;
-prawo cywilne, w tym: sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, sprawy dotyczące szeroko rozumianego prawa bankowego;
-prawo rodzinne, w tym: sprawy dotyczące rozwodu, opieki nad dziećmi, alimentów, podziału majątku wspólnego małżonków
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom.600 079 321
fax. 89 523 79 80
AleksandraRacka -prawo gospodarcze,
-prawo cywilne, naruszenie dóbr osobistych
-prawo rodzinne
-prawo administracyjne
-prawo zamówień publicznych
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 512 387 570
fax. 89 523 79 80
CezaryRutkowski -prawo gospodarcze
-prawo cywilne
-prawo rodzinne
-prawo administracyjne
-odszkodowania, umowy o roboty budowlane, windykacja
Ośrodek Mediacji
Gospodarczych przy
OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail:
biuro@oirp.olsztyn.p
l
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 886 557
786
fax. 89 523 79 80
MarekWójciak -prawo gospodarcze
-prawo cywilne
-prawo rodzinne
-prawo administracyjne
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 506 031 642
fax. 89 523 79 80
MałgorzataZienkiewicz -prawo gospodarcze
-prawo autorskie
-prawo własności intelektualnej
-prawo rodzinne i opiekuńcze w szczególności sprawy o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi i wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz podział majątku
-prawo cywilne
-prawo medyczne
-prawo pracy w szczególności sprawy o mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu
-prawo administracyjne
-prawo odszkodowawcze(w tym błędy medyczne)
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 504 107 074
fax. 89 523 79 80
AndrzejŻywica-prawo cywilne
-prawo rodzinne
-prawo gospodarcze-umowy
Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
10-511 Olsztyn
ul. Kopernika 10
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl
tel. 89 527 98 63
tel. kom. 506 692 055
fax. 89 523 79 80