Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

KONKURS ,, AMBASADOR MEDIACJI ‘’ ROZSTRZYGNIĘTY!

Kapituła konkursu ,, Ambasador Mediacji ‘’ organizowanego przez Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’ dokonała wyboru laureata w pierwszej edycji konkursu za rok 2019.

Do konkursu zgłoszono siedmioro kandydatów spośród sędziów sądów okręgowych, sędziów sądów rejonowych oraz radców prawnych. W wyniku oceny zgłoszonych kandydatur i przeprowadzonego głosowania tytuł ,,Ambasadora Mediacji ‘’ za rok 2019 przypadł radcy prawnemu Pani Marii Młotkowskiej – Dyrektorowi Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warszawy.

Laureatka konkursu jest inspiratorem bezprecedensowego wykorzystania instytucji mediacji w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, wskutek wdrożenia przez Prezydenta Warszawy – Rafała Trzaskowskiego projektu ,, Warszawa – miasto przyjazne mediacji ‘’. Inicjatywa ta ukierunkowana jest na budowanie przyjaznych relacji Miasta z jego mieszkańcami, poprzez umożliwienie większej aktywności stron w postępowaniu administracyjnym oraz kształtowanie wyników takich postępowań ( decyzji administracyjnych).

Realizacja projektu stanowi wartościową inicjatywę w kierunku wykorzystania instytucji mediacji administracyjnej wprowadzonej do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i może stanowić istotny impuls w kierunku rozwoju i upowszechnienia tej formy mediacji oraz aktywizacji urzędników samorządowych w tym obszarze. Rodzi również nadzieję na oczekiwane, pozytywne zmiany modelu relacji obywateli z organami administracji publicznej.

W ramach projektu zostanie również przeprowadzona kampania informacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców o mediacji, jako polubownej metodzie rozwiązywania sporów oraz szkolenie dyrektorów i naczelników wydziałów Urzędu Miasta Stołecznego  Warszawy, w toku którego zostanie przeszkolonych 200 osób.

W najbliższym numerze ,, Radcy Prawnego ‘’ zostanie opublikowany wywiad z laureatką konkursu.