Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Marzec 2018

Debata „Mediacje Gospodarcze dla przedsiębiorców”

Konfederacja „Lewiatan” działając jako Centrum Arbitrażu i Mediacji Koordynator, 19 marca br. zorganizowała debatę merytoryczną będącą jednocześnie inauguracją CAM. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorcy, mediatorzy i pełnomocnicy. KIRP reprezentowali w tym wydarzeniu Prezes Maciej Bobrowicz oraz Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP Cezary Jezierski.

Debata pozwoliła na wymianę doświadczeń, wiedzy i poglądów praktyków mediacji i przedsiębiorców. W jednym z paneli Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie mec. Tomasz Maliński prezentował poglądy doktryny w zakresie wynagrodzenia mediatorów. Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan mec. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska zaprezentowała narzędzia informatyczne jakie będą dostępne w ramach funkcjonowania Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Debata potwierdziła możliwość współpracy Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych z tworzoną siecią Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Czytaj dalej

CMG przy KIRP patronem honorowym konkursu „Mistrzowie Mediacji”

W siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach 14-15.03.2018 r. miał miejsce finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Współorganizatorem konkursu było Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, a partnerem merytorycznym Centrum Szkoleń Prawnych.

Patronatem honorowym V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji objęli: Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, Naczelna Rada Adwokacka, Centrum Mediacyjne przy NRA, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnikami Konkursu mogą byli studenci prawa wyższych uczelni.

Jury w składzie: r.pr. Cezary Jezierski, r.pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, r.pr. Tomasz Maliński, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, mediator Dorota Siwiec, do finału zakwalifikowało trzy drużyny:  TORWAR (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Ad Meritum (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz MedUJ (Uniwersytet Jagielloński).

Pierwszego dnia finału, każda z drużyn wzięła udział w szkoleniu przygotowanym przez dr. Grzegorza Frączka, przedstawiciela Centrum Szkoleń Prawnych. Szkolenie było poświęcone tematyce mediacji gospodarczej. Drugiego dnia każda z nich przedstawiła przed Jury symulację procesu mediacyjnego, na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza, z położeniem jak największego nacisku na omówienie obejmujące przyczyny, źródła i rodzaj konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji.

Jury spośród trzech drużyn wybrało zwycięską – MedUJ, w której skład wchodzili: Tadeusz Zbiegień, Maria Włoskowicz, Urszula Małecka.

 

Czytaj dalej