Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Lipiec 2019

JESIENNE WARSZTATY MEDIACJI- SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE !

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na

Jesienne  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w trzech sesjach weekendowych (sobota-niedziela).

Terminy: 14-15.09.2019 r., 21-22.09.2019 r. oraz 5-6.10.2019 r.

 

Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a

 

Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).

UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 23 sierpnia 2019 r. – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    

 

 Link do rejestracji: https://jwm2019.webankieta.pl/

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Czytaj dalej

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza wszystkich radców prawnych – mediatorów i mediatorów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat w zakresie prowadzenia mediacji na Warsztaty Specjalistyczne.

Warsztaty przeznaczone są dla radców prawnych, którzy ukończyli 40-godzinne szkolenie podstawowe z zakresu mediacji zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

 

13 wrzesień 2019 r. (piątek), godz. 14.00-19.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4

Trening asertywności dla mediatorów w ujęciu psychologii pozytywnej (psychologii szczęścia)

 

(program w załączniku)

Prowadzący: Dr Przemysław Kubiak

 

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji: https://wrzesiencmg.webankieta.pl/

 

14 wrzesień 2019 r. (sobota), godz. 9.00-14.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok.4

„Proaktywność w podejściu do Klienta i jej praktyczne zastosowanie”

 

(program w załączniku)

Prowadzący: Maciej Podraska

 

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji:  https://wrzesiencmg.webankieta.pl/

 

  • w przypadku zakupu dwóch szkoleń w pakiecie cena wynosi 650 zł
  • cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

 

UWAGA! Organizator nie zapewnia noclegów.

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 8 września br.

 

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają mediatorzy Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Radców Prawnych.

Za udział w jednym szkoleniu można uzyskać 8 punktów.

Czytaj dalej

Kongres Mediacji 2019 II Dzień Mediacji Administracyjnej

Kongres ma na celu stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń w zakresie promowania stosowania mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU 11.09.2019
MEDIACJA GOSPODARCZA – NAPRAWDĘ WARTO

Mediacja jest rozwiązaniem atrakcyjnym dla przedsiębiorców, ale nadal rzadko wykorzystywanym przez podmioty gospodarcze. W trakcie pierwszego dnia Kongresu Mediacji będziemy zachęcać uczestników do stosowania mediacji jako najbardziej efektywnego sposobu rozwiązywania sporów z kontrahentami, co jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej.

DRUGI DZIEŃ KONGRESU 12.09.2019
II DZIEŃ MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ
MEDIACJA ADMINISTRACYJNA – WARTO SPRÓBOWAĆ

W czerwcu 2019 roku mijają 2 lata, od kiedy obowiązują przepisy wprowadzające możliwość korzystania z mediacji w postępowaniu administracyjnym. Czy to nowe rozwiązanie – i dla przedsiębiorców, i dla pracowników administracji publicznej – jest wykorzystywane? Jakie są zalety mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym? Na te pytania i na wiele innych – odpowiemy podczas II Dnia Mediacji Administracyjnej.

Szczegółowe informacje na stronie https://kongresmediacji.com/

Czytaj dalej

Zmiany w mediacji administracyjnej

9 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Dwie spośród kilkudziesięciu zmian mają na celu wspieranie polubownego zakończenia spraw administracyjnych.

Pierwsza z nich wprowadza modyfikacje do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozszerzając katalog przypadków niestanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych także o ugody zawarte w sprawach administracyjnych. Obecnie wyłączenie dotyczy tylko ugód zawartych w sprawach cywilnych. Dzięki zmianie każdy rodzaj ugodowego zakończenia sprawy z udziałem organu administracji publicznej nie będzie niósł za sobą ryzyka zarzucenia pracownikom administracji naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Propozycja zmiany ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powstała w ramach współpracy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z Ministerstwem Finansów.

Druga zmiana dotyczy natomiast umożliwienia w toku postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) zawarcia ugody sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będący organem regulacyjnym, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Będzie to nowy rodzaj ugody w sprawie administracyjnej. Stronami ugody będą organ, który wdał zaskarżoną decyzję, oraz odwołujący się od decyzji. Ugoda będzie zawierana w celu przyjęcia ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa i może prowadzić – w zależności od okoliczności sprawy – np. do zmiany zaskarżonej decyzji albo jej uchylenia. Aby ugoda była wiążąca konieczne będzie jej zatwierdzenie przez SOKiK. Na podstawie zatwierdzonej ugody organ wyda odpowiednią decyzję albo podejmie inną w właściwą czynność.

Ugoda w sprawach przed SOKiK może w wielu sprawach przyczynić się do rozwiązania coraz bardziej widocznego problemu długiego oczekiwania na prawomocne zakończenie postępowania przed sądem, przede wszystkim wynikającego z dużej liczby praw oraz skomplikowanego przedmiotu postępowania. Propozycja została pozytywnie oceniona przez sędziów SOKiK.

Planuje się, że obie zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Projekt wraz z uzasadnieniem będzie dostępny na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366

 

Radca prawny

Joanna Botiuk

CMG przy KIRP

Czytaj dalej

I Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno-Mediacyjny – Kraków 3 października 2019 roku

Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie jest jednym z organizatorów I Ogólnopolskiego Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnego planowanego na dzień 3 października 2019 roku, w Krakowie. Jak wskazują organizatorzy, turniej ten jest prestiżowym, pionierskim projektem, opartym o wzór międzynarodowych wydarzeń o tym samym charakterze. Jego założenia obejmują między zespołowe konkurencje w zakresie negocjacji i mediacji gospodarczych. Przedstawiciele jednych z największych firm w Polsce, zmierzą się ze sobą w negocjacjach biznesowych i mediacjach gospodarczych, a doświadczone jury wybierze zwycięzców, przyznając im atrakcyjne nagrody adekwatne do branży sponsora. Szczegóły na stronie: www.negocjacjeimediacje.biz

Czytaj dalej