Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 319 56 06

O Centrum

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych jest niezależnym działającym non- profit centrum, którego misją jest pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konfliktów pozasądowych w drodze mediacji.

Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych:

Tomasz Parkasiewicz
Tel. +48 604 550 133
Email: parkasiewicz@kirp.pl

Sekretarz Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych:

Włodzimierz Chróścik

Komitet Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w składzie:

  1. Stefan Mucha – Przewodniczący,
  2. Wojciech Bujko,
  3. Cezary Jezierski,
  4. Piotr Kubik,
  5. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska.

Rada Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w składzie:

  1. Maciej Bobrowicz – Przewodniczący,
  2. prof. Zbigniew Ćwiąkalski,
  3. Waldemar Koper – Zastępca Przewodniczącego,
  4. prof. Stanisław Sołtysiński,
  5. Jerzy Stępień.