Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Marzec 2019

MISTRZOWIE MEDIACJI WYŁONIENI PRZEZ CMG przy KIRP

Finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland we współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych oraz działającym przy niej Centrum Mediacji Gospodarczej został rozstrzygnięty 14 marca br. Partnerem Merytorycznym Konkursu było Centrum Szkoleń Prawnych.

Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób.

Tegoroczne zadanie eliminacyjne polegało na opracowaniu w formie pisemnej scenariusza mediacji w sprawie z zakresu prawa gospodarczego na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzili symulacje postępowania mediacyjnego w oparciu o pracę stworzoną w pierwszym etapie.

Organizatorzy otrzymali 10 prac, które zostały ocenione przez Jury w składzie:

  • r.pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska,
  • r.pr. Agnieszka Templin,
  • r.pr. Cezary Jezierski,
  • r.pr. Tomasz Maliński.

Do finału, który miał miejsce w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych, zakwalifikowały się trzy drużyny: Trójkąt Porozumienia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), GRAND BC (Uniwersytet Wrocławski) oraz Jagiellonian University Team (Uniwersytet Jagielloński).

Pierwszego dnia finału, członkowie wszystkich drużyn wzięli udział w szkoleniu przygotowanym przez dr. Grzegorza Frączka, przedstawiciela Centrum Szkoleń Prawnych. Szkolenie było poświęcone tematyce mediacji gospodarczej i miało na celu m.in. przygotowanie uczestników do finału konkursu.

Drugiego dnia każda z drużyn przedstawiła przed Jury symulację procesu mediacyjnego, na podstawie opracowanego wcześniej przez siebie scenariusza. Największy nacisk położony był na
omówienie przyczyn, źródeł i rodzajów konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji. Każda z drużyn miała maksymalnie godzinę zegarową na przedstawienie swojej symulacji.

Podczas obrad Jury wybrało jedną zwycięską drużynę, którą okazał się „Trójkąt Porozumienia” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jej skład wchodzili: Alicja Borucka, Klaudia Matłoka, Agnieszka Pawelczyk. Zwycięska drużyna otrzymała: nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł, wstęp na kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora przeprowadzony przez Centrum Szkoleń Prawnych oraz książki ufundowane przez Krają Radę Radców Prawnych.

Czytaj dalej

Narzędzia do skutecznych negocjacji

Radcowie prawni doskonalili swoje umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji. Szkolenie warsztatowe poprowadził doświadczony szkoleniowiec i mediator Maciej Tański.

Podczas spotkania, które odbyło się 26 lutego br. w siedzibie KIRP, omówiono kluczowe kompetencje negocjacyjne przydatne w pracy prawnika. Analizowano stanowiska negocjacyjne względem interesów i potrzeb klientów, a także najczęstsze błędy negocjacyjne. Podczas warsztatów uczestnicy ćwiczyli jaką strategię negocjacyjną wybrać, jak budować swoją siłę negocjacyjną oraz jak przygotować siebie i klienta do wymagających negocjacji.

Czytaj dalej