Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Warszawie

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Warszawie

Nazwa OśrodkaDane teleadresoweKierownik Ośrodka Mediacji
Ośrodek Mediacji przy OIRP w Warszawieul. Żytnia 15 lok. 16
01-014 Warszawa
tel. 22 862 41 69 (-72) wew. 114
fax 22 862 66 07
osrodek.mediacji@oirpwarszawa.pl
r.pr. Tomasz Maliński
tel. 606 243 839
e-mail: tomasz.malinski@oirpwarszawa.pl

Lista mediatorów OIRP Warszawa

ImięNazwiskoSpecjalizacjaTelefonAdres e-mail
MagdalenaBodeklokalowe i spółdzielcze; cywilne; gospodarcze, w tym umowy w obrocie gospodarczym606 234 644magda.bodek@poczta. fm
MarzenaDraganiakprawo autorskie, w tym zagadnienia dotyczące naruszeń praw autorskich; prawo własności przemysłowej, w tym prawna ochrona znaków towarowych; prawo prasowe; ochrona dóbr osobistych, sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie; gospodarcze, w tym sprawy o zapłatę22 856 65 83
502 555 202
m.draganiak@tvn.pl mar2ena.draganiak@gma1l.com
KrzysztofFalkiewiczcywilne i gospodarcze500 206 166krzysztof@falkiewicz.pl
Piotr RyszardFarugagospodarcze (windykacja należności, sprawy o zapłatę); prawo spółek (dochodzenie roszczeń od członków zarządu, rozwiązywanie spółek); cywilne (spraw)' o zapłatę, roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie); prawo pracy (mobbing, roszczenia wynikające ze stosunku pracy)501 268 254kandobiz@wp.pl
TomaszIwańczukcywilne, w tym sprawy niemajątkowe (naruszenia i ochrona dóbr osobistych, odszkodowania, naruszenie posiadania) oraz sprawy majątkowe (podział majątku, dochodzenie roszczeń, sprawy o zapłatę, rękojmia i gwarancja); sprawy gospodarcze, w tym prawo spółek, dochodzenie roszczeń, windykacja należności i spory korporacyjne; prawo umów, w tym zabezpieczenia, realizacja umów handlowych, inwestycje, rozliczenia i kontrakty menadżerskie; spraw)' budowlane, w tym proces inwestycyjny, rękojmia, realizacja zabezpieczeń, odszkodowania o rozliczenia; własność intelektualna, w tym prawo autorskie, umowy IT, umowy serwisowe i umowy licencyjne; sprawy ubezpieczeniowe, w tym odszkodowania za szkody na osobie i mieniu; sprawy nieruchomościowe, w tym zarządzanie, nabywanie, zbywanie, zniesienie współwłasności, wspólnoty mieszkaniowe oraz najem i dzierżawa; prawo finansowe; zamówienia publiczne; prawo administracyjne660 554 917iwanczuk.kancelaria@poczta.onet.p 1
BożenaJankowska-Piskorskacywilne; gospodarcze; bankowe; rodzinne22 783 59 58 698 732 760janpi2m@wp.pl
KrzysztofJasińskigospodarcze; ubezpieczeniowe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia kredytów kupieckich krajowych i eksportowych); faktoring należności22 615 8664 605 265 580krzysztof.jasiński@oirpwarszawa.pl
Cezary LeszekJezierskigospodarcze, w tym: wykonanie umów handlowych; spory z zakresu usług rynku finansowego i produktów ubezpieczeniowych; sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu); umowy o roboty budowlane; rozliczenia występujących wspólników wszystkich spółek; spraw}' o zasądzenie (windykacyjno - egzekucyjne); transakcje fuzji i przejęć; spraw)' z zakresu spedycji i transportu drogowego oraz morskiego29 742 5180 602 382 873jezierski@kancelariaclj.pl
Magdalena
Kupczyk-
Czerniawska
gospodarcze, cywilne, pracy, umowy z zakresu IT i w obrocie gospodarczym, ochrona danych osobowych509 091 745magdalena@kupczyk- czerniawska.pl
EwaLangecywilne; gospodarcze; bankowe; własność intelektualna (sprawy z zakresu prawa autorskiego i IT)603 651 712kancelaria.el@wp.pl
TomaszŁubieńskicywilne; gospodarcze; obrót nieruchomościami; budownictwo; spółdzielczość; sport; NGO602 609 743t.lubienski@gmail.com
MariuszMaciejewski gospodarcze, projekty IT, prawo autorskie, produkty finansowe (ubezpieczeniowe, bankowe, kapitałowe), rozwiązywanie sporów w trakcie realizacji umów długoterminowych601 292 501m.maciejewski2@wp.pl
EwaMaleszykgospodarcze (prawo handlowe, wykonywanie umów handlowych); ubezpieczenia gospodarcze; prawo autorskie; prawo pracy692 302 040e.maleszyk@ewamalcszyk.pl
TomaszMalińskicywilne (majątkowe i niemajątkowe); gospodarcze (umowy handlowe, umowy o współpracę, umowy dystrybucyjne); spółki i sprawy korporacyjne; inwestycje zagraniczne, umowy joint-ventures i sprzedaż transgraniczna; transakcje fuzji i przejęć; finansowanie inwestycji; obrót i zarządzanie nieruchomościami; własność intelektualna (umowy licencyjne, prawo autorskie, własność przemysłowa, transfer technologii i umowy H); ochrona konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe; e-commerce; prawo reklamy; prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych; prawo pracy i kontrakty menadżerskie606 243 839tomasz.malinski@oirpwarszawa.pl t.malinski@malinski.com.pl
MałgorzataMiszkin-Wojciechowskacywilne; gospodarcze (umowy handlowe, cywilne i korporacyjne); polsko-niemieckie umowy gospodarcze; prawo pracy i kontrakty menadżerskie603 988 918miszkin.m@oirpwarszawa.pl
KrzysztofMurawski sprawy cywilne (podziały majątku, spadki) i gospodarcze (umowy handlowe, spory korporacyjne, nieruchomości, inwestycje budowalne); prawo pracy; sprawy rodzinne (podział majątku dorobkowego, o alimenty, rozwód, kontakty, władza rodzicielska)609 151 786km@kmurawski-lawfirm.com
PiotrNowaczykgospodarcze (kontrakty handlowe, sprzedaż trans-graniczna, umowy dystrybucyjne); sprawy budowlane i kontrakty FIDIC; bankowość; rynek kapitałowy; inwestycje zagraniczne; joint ventures i transakcje M&A; energia, ropa naftowa i gaz; nieuczciwa konkurencja; własność intelektualna (znaki towarowe; domeny internetowe; licencje i transfer technologii); prawo sportowe605 324 502arb@piotrnowaczvk.com
IrenaOrłowskacywilne, w tym prawo rzeczowe (nieruchomości — obrót; zasiedzenie; podziały geodezyjne i prawne) i zobowiązania (umowy; gwarancja i rękojmia); zamówienia publiczne; prawo autorskie; rodzinne; spadkowe (testament; nabycie praw z ustawy; dział spadku; zachowek); prawo spadkowe zagraniczne; administracyjne i postępowanie administracyjne22 824 2546 691 876 515irena.orlowskal 2@gmail.com
KrzysztofOrłowskicywilne, w tym zobowiązania i odszkodowawcze; prawo finansowe, w tym prawo bankowe509 995 090krzysztofj.orlowski@gmail.com
KarolinaSłowińskaprawo pracy; cywilne; gospodarcze516 105 446karolina.slowinska@gmail.com
Konrad Sobczyk cywilne, w tym sprawy spadkowe i rodzinne; gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących firm rodzinnych, w tym umowy o współpracę i umowy handlowe oraz spółkowe, zwłaszcza sprawy związane rozliczeniami między wspólnikami lub wystąpieniem wspólnika ze spółki; prawo pracy, w tym kontrakty menadżerskie; prawo sportowe609 447761k.sobczyk@mediatorzy.pl
WeronikaSpandowskacywilne, w tym spadkowe; gospodarcze22 838 1879 501 794 764spandowska@orange.pl
KamilSzymańskiwindykacja należności, w tym sprawy o zapłatę, dochodzenie roszczeń od członków zarządu; gospodarcze, w tym o rozwiązanie spółek i wyłączenie wspólników; cywilne, w tym sprawy o zapłatę, roszczenia o odszkodowania i zadośćuczynienie; rodzinne, Wt tym o podział majątku dorobkowego, o alimenty, rozwód; prawo pracy, w tym o mobbing, zaległe wynagrodzenie za pracę602 485 745kamil@szymanski.com.pl
AnnaTarasiukubezpieczenia gospodarcze; cywilne604 915 975tarasiuk. a@oirpwarszawa.pl
BartoszTomaszewskiwłasność intelektualna; nieuczciwa konkurencja; prawo reklamy; e-commerce; nieuczciwe praktyki rynkowe604 979 717bartosz. tomaszewski@bakermcken zie.com
PiotrWardacywilne; obrót nieruchomościami; własność intelektualna; prawo pracy; prawo lotnicze668 530 520p.warda@kancelaria-warda.pl
ViolettaWysokbudowlane; obrót gospodarczy (umowy agencyjne, IT, serwisowe, o współpracy)22 402 3100violetta.wysok@wysok.pl
AdamŻarczyńskigospodarcze; handlowe; prawo pracy; budowlane (umowy o roboty budowlane); rzeczowe (podział nieruchomości, służebności gruntowe i przesyłowe); prawo energetyczne; odszkodowania (szkody w mieniu i na osobie); ubezpieczenia606 603 091adamzarczynski@o2.pl
AnnaŻyczkowskacywilne; gospodarcze; budowlane; prawo pracy504 101 854annazyczkowska@yahoo.com