Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

All posts by BW

Posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

W dniu 13 listopada 2019 roku dyrektor Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych wziął udział w posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a jego przedmiotem było omówienie statystyk dotyczących postępowań mediacyjnych w sądach rejonowych i okręgowych za I półrocze 2019 roku, podsumowanie Międzynarodowego Dnia Mediacji, uchwalenie regulaminu Rady oraz wybór Wiceprzewodniczącego. Spotkanie stanowiło także okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń członków Rady związanych z problematyką mediacji w Polsce.

Czytaj dalej

PUBLIC RELATIONS W MEDIACJI

W związku z rozwojem Ogólnopolskiej Sieci ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’ i rosnącymi w tym zakresie potrzebami, przedstawiciele ośrodków w niej zrzeszonych wraz z dyrektorem Centrum Mediacji – w dniu 22 października 2019 roku – w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie – uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym obejmującym swoją tematyką zagadnienia wizerunku mediatora oraz wstęp do public relations dla mediatorów. Jego celem było zdobycie lub poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie objętym tematyką spotkania, w szczególności w przedmiocie dostępnych, efektywnych technik i narzędzi komunikacji, znaczenia mediów społecznościowych oraz funkcjonowania Sieci w przestrzeni społecznej i rynkowej, przy uwzględnieniu cech ją wyróżniających.

 

 

Czytaj dalej

NOWI MEDIATORZY W SAMORZĄDZIE

W dniu 6 października 2019 roku zakończyły się ,, Jesienne Warsztaty Mediacji ’’ organizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Warsztaty prowadzone były zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się zarówno z podstawowymi zasadami postępowania mediacyjnego, czy uzyskać wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych, ale także wziąć aktywny udział w symulacjach mediacji, jako treningu umiejętności praktycznych.

W ostatnim dniu  Warsztatów, w Centrum Konferencyjnym ,, Golden Floor ‘’ w Warszawie, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej wręczył certyfikaty potwierdzające uzyskanie statusu certyfikowanego mediatora 24 radcom prawnym.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Międzynarodowy Kongres Mediacji 2019

 

Międzynarodowy Kongres Mediacji 2019 – połączony w tym roku z

Drugim Dniem Mediacji Administracyjnej – już za nami!

 

Kongres w liczbach:

2 dni poświęcone mediacji

528 zarejestrowanych uczestników

24 prelegentów

12 paneli dyskusyjnych w 2 językach

22 panelistów

6 krajów – 5 z Europy (Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Węgry) i Chińska Republika Ludowa

 

Więcej w najbliższym numerze Radcy Prawnego oraz Biuletynu OIRP w Krakowie.

 

DO ZOBACZENIA ZA ROK – PODCZAS TRZECIEGO DNIA MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ.

dr Magdalena Romanowska

radca prawny, mediator

Lider Krajowy Sekcji Mediacji Administracyjnej

 

Czytaj dalej

Podręcznik dla pracowników urzędów państwowych nt. mediacji w postępowaniu administracyjnym

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowało Podręcznik dla pracowników administracji publicznej z zakresu mediacji w postępowaniu administracyjnym. Podręcznik ten przedstawia w przejrzysty sposób najważniejsze informacje na temat mediacji administracyjnej i charakterystycznych dla niej  zasad a jednocześnie wskazuje, gdzie osoby zainteresowane mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Dokument zawiera informacje m.in. o aktach prawnych regulujących instytucję mediacji administracyjnej oraz wskazuje najważniejsze aspekty zastosowania ww. instytucji.

Podręcznik ten zostanie zaprezentowany na Międzynarodowym Kongresie Mediacji w Krakowie w dniach 11-12.2019r.

Od nowelizacji KPA w 2017r.wprowadzającej instytucję mediacji w postępowaniu administracyjnym znajduje ona powoli zastosowanie w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej .

„W województwie dolnośląskim mamy dobrą praktykę związaną z mediacjami administracyjnymi. Już w sierpniu pierwszego roku obowiązywania noweli KPA rozpoczęły się mediacje administracyjne. Do dziś jeden w dużych urzędów systematycznie kieruje sprawy do mediacji. Z mojego doświadczenia wynika, że większość spraw w tym obszarze kończy się ugodą. Tych spraw jest wciąż niewiele, ale od czegoś trzeba zacząć, zachęcać pracowników organów i strony do czynnego udziału w mediacji i „brania sprawy w swoje ręce.” ( r.pr. Agnieszka Templin, mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu).

Zmiana modelu prowadzenia postępowań administracyjnych z modelu władczego na partnerski, choć następuje powoli, ma jednak tendencje wzrostową.

 

R.pr. Joanna Botiuk

Lider Sekcji Administracyjnej CMG przy KIRP

Czytaj dalej

JESIENNE WARSZTATY MEDIACJI- SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE !

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na

Jesienne  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w trzech sesjach weekendowych (sobota-niedziela).

Terminy: 14-15.09.2019 r., 21-22.09.2019 r. oraz 5-6.10.2019 r.

 

Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a

 

Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).

UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 23 sierpnia 2019 r. – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    

 

 Link do rejestracji: https://jwm2019.webankieta.pl/

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Czytaj dalej