Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 821 99 71

All Posts in Category: Uncategorized

PUBLIC RELATIONS W MEDIACJI

W związku z rozwojem Ogólnopolskiej Sieci ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’ i rosnącymi w tym zakresie potrzebami, przedstawiciele ośrodków w niej zrzeszonych wraz z dyrektorem Centrum Mediacji – w dniu 22 października 2019 roku – w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie – uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym obejmującym swoją tematyką zagadnienia wizerunku mediatora oraz wstęp do public relations dla mediatorów. Jego celem było zdobycie lub poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie objętym tematyką spotkania, w szczególności w przedmiocie dostępnych, efektywnych technik i narzędzi komunikacji, znaczenia mediów społecznościowych oraz funkcjonowania Sieci w przestrzeni społecznej i rynkowej, przy uwzględnieniu cech ją wyróżniających.

 

 

Czytaj dalej

Podręcznik dla pracowników urzędów państwowych nt. mediacji w postępowaniu administracyjnym

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowało Podręcznik dla pracowników administracji publicznej z zakresu mediacji w postępowaniu administracyjnym. Podręcznik ten przedstawia w przejrzysty sposób najważniejsze informacje na temat mediacji administracyjnej i charakterystycznych dla niej  zasad a jednocześnie wskazuje, gdzie osoby zainteresowane mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Dokument zawiera informacje m.in. o aktach prawnych regulujących instytucję mediacji administracyjnej oraz wskazuje najważniejsze aspekty zastosowania ww. instytucji.

Podręcznik ten zostanie zaprezentowany na Międzynarodowym Kongresie Mediacji w Krakowie w dniach 11-12.2019r.

Od nowelizacji KPA w 2017r.wprowadzającej instytucję mediacji w postępowaniu administracyjnym znajduje ona powoli zastosowanie w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej .

„W województwie dolnośląskim mamy dobrą praktykę związaną z mediacjami administracyjnymi. Już w sierpniu pierwszego roku obowiązywania noweli KPA rozpoczęły się mediacje administracyjne. Do dziś jeden w dużych urzędów systematycznie kieruje sprawy do mediacji. Z mojego doświadczenia wynika, że większość spraw w tym obszarze kończy się ugodą. Tych spraw jest wciąż niewiele, ale od czegoś trzeba zacząć, zachęcać pracowników organów i strony do czynnego udziału w mediacji i „brania sprawy w swoje ręce.” ( r.pr. Agnieszka Templin, mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu).

Zmiana modelu prowadzenia postępowań administracyjnych z modelu władczego na partnerski, choć następuje powoli, ma jednak tendencje wzrostową.

 

R.pr. Joanna Botiuk

Lider Sekcji Administracyjnej CMG przy KIRP

Czytaj dalej