Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Konkurs ,, Mistrzowie Mediacji ” rozstrzygnięty

W dniu 15 czerwca 2020 roku odbył się, w formule on-line, finał VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu         ,, Mistrzowie  Mediacji ” organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza. 

Do składu sądu konkursowego organizatorzy zaprosili przedstawicieli Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej: Artura Woźnickiego – Wiceprezesa, Piotra Nowaka – Naczelnika Samodzielnego Wydziału ds. Sadu Polubownego, Magdalenę Grudziecką – Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji oraz Tomasza Parkasiewicza – Dyrektora Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

W finale konkursu, spośród wszystkich piętnastu drużyn – uczestników konkursu, wzięło udział trzech finalistów: ,, Quaranteam ” z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,, Liaise ” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ,,PEPSI MAX” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zadaniem każdego z finalistów było przeprowadzenie symulacji mediacji na podstawie opracowanego uprzednio scenariusza i w regulaminowym czasie jednej godziny. Jury oceniało w szczególności  wykorzystanie narzędzi i technik mediacyjnych, zdolności komunikacyjne, kreatywność oraz realność wypracowanej ugody. 

Laur ,, Mistrzów Mediacji ” w tegorocznej edycji konkursu przypadł drużynie  ,, Liaise ” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś na drugim miejscu uplasowała się rywalizująca niemal równorzędnie ze zwycięzcami drużyna z Krakowa.

Zwycięzcy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. ufundowaną przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a nadto z uwagi na wyrównaną rywalizację, członkom dwóch czołowych drużyn w ramach nagrody specjalnej przyznano prawo do miesięcznego stażu w Prokuratorii Generalnej. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali zestawy książek ufundowane przez Krajową Radę Radców Prawnych.