Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Posiedzenie Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości

W dniu  11 marca 2020 roku dyrektor Centrum Mediacji wziął udział w trzecim posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Podczas posiedzenia zgłoszony został problem braku podstawy prawnej dla ustalenia wysokości wynagrodzenia mediatora z tytułu udziału w posiedzeniu informacyjnym, w wyniku czego zainicjowane zostały działania mające na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych w tym obszarze. Nadto, członkowie Rady wysłuchali, zakończonej dyskusją, prezentacji dr Grzegorza Skrobotowicza w przedmiocie mediacji na etapie wykonania kary, na kanwie art. 162 kodeksu karnego wykonawczego W toku posiedzenia omówiono również plan pracy Rady na rok 2020 oraz powołano grupy robocze odpowiedzialne za jego realizację. Członkowie Rady uzyskali nadto informację, iż zgłoszone uprzednio propozycje zmian legislacyjnych w zakresie ustalania wynagrodzeń mediatorów oraz zasad ich rozliczeń, zostały przekazane do dalszych prac, a także zapoznali się ze wstępnymi założeniami projektowanego do wprowadzenia Krajowego Rejestru Mediatorów.