Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Spotkanie sekcji administracyjnej

Dnia 13 czerwca 2019 r. w siedzibie KRRP przy Alejach Ujazdowskich 41 w Warszawie odbyło się spotkanie sekcji administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP oraz sekcji administracyjnych działających w Ośrodkach Mediacji przy poszczególnych Okręgowych Izbach Radców Prawnych. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur oraz Dyrektor CMG Tomasz Parkasiewicz.

Spotkanie w dużej mierze dotyczyło rozmów prowadzonych przez sekcję administracyjną
z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, które reprezentowała mec. Katarzyna Skrzek. Głównym tematem spotkania była wspólna kampania promocyjna (e-learning, handbook)  na rzecz promocji mediacji administracyjnej oraz zakres prac legislacyjnych
w aspekcie mediacji obligatoryjnej. Zwrócono uwagę na rodzaje postępowań administracyjnych, w których mediacja byłaby bardzo wskazana (decyzje uznaniowe itd.)

Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na ważną rolę profesjonalnych pełnomocników
w mediacji administracyjnej oraz możliwość uruchomienia obowiązkowych szkoleń dla urzędników, które miałaby zorganizować KSAP .

Spotkanie prowadziła i moderowała mec. Joanna Botiuk.