Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 319 56 09

Aktualności

CMG przy KIRP zaprasza na konferencję pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP zaprasza na konferencję pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. w godzinach od 11.00 – 16.00 w Warszawie w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, w Sali Zgromadzeń, I piętro.

Organizatorami konferencji są Krajowa Izba Radców Prawnych i Naczelny Sąd Administracyjny.

Program merytoryczny konferencji obejmuje istotę mediacji sądowoadministracyjnej, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście zmian ustawodawczych.

Udział naszych mediatorów radców prawnych w Konferencji, może przynieść realne korzyści nie tylko w sferze merytorycznej ale też poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami.

Organizatorzy zapewniają aktywny udział środowiska sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, mediatorów administracyjnych – radców prawnych oraz przedstawicieli centralnych organów władzy publicznej i instytucji z sektora finansów publicznych.

Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji sądowoadministracyjnej.

Wejście bezpłatne, catering na miejscu.

Udział radców prawnych w Konferencji daje możliwość uzyskania 5 punktów szkoleniowych.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 7 czerwca 2018 r. na adres mailowy: centrum.mediacji@kirp.pl.

 

Czytaj dalej

Letnie Warsztaty Mediacji

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na

Letnie Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 30 czerwiec – 5 lipiec 2018 r.

Miejsce: Mikołajki, Hotel Amax , Aleja Spacerowa 7

Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł (cena obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe)

Link do rejestracji:

https://lwm.webankieta.pl/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 28 maja. Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Czytaj dalej

Spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

W dniu 9 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, podczas której m.in. zainaugurowano działalność Sekcji Administracyjnych przy dziesięciu OMRP przy Izbach w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie oraz przy Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP.

Podczas uroczystości obecni byli Prezes KIRP Maciej Bobrowicz,  Wiceprezes KIRP Zbigniew Tur oraz Dyrektor CMG Cezary Jezierski. Podkreślali oni innowacyjność projektu Sekcji Administracyjnych w ramach Sieci Ogólnopolskiej OMRP, gratulowali tempa wdrażania projektu i kolejnej inicjatywy, która utrwala wizerunek Sieci Ogólnopolskiej jako lidera na rynku mediacji. Tym razem mediacji administracyjnej. Podziękowania kierowane były szczególnie do pomysłodawczyni i Lidera Krajowego Sekcji Administracyjnej Sieci mec. Magdaleny Romanowskiej z Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie oraz do Lidera Sekcji Administracyjnej CMG przy KIRP mec. Joanny Botiuk. Projekt jest otwarty i Izby, które jeszcze w nim nie uczestniczą, mogą do niego przystąpić w każdym czasie.

Po uroczystości spotkanie przebiegało w dwóch oddzielnych grupach.

Sekcja Administracyjna obradowała odrębnie nad organizacją pierwszych w  Polsce obchodów Dnia Mediacji Administracyjnej. Organizatorem Konferencji związanej z obchodami jest Krajowa Izba radców Prawnych i Naczelny Sąd Administracyjny.

Pozostali członkowie Ogólnopolskiej Sieci OMRP pracowali nad standardami wpisywania mediatorów radców prawnych na listy mediatorów Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Czytaj dalej

Nowi mediatorzy CMG przy KIRP

Dwudziestu sześciu radców prawnych ukończyło Wiosenną Szkołę Mediacji.

Już po raz kolejny, radcowie prawni zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie mediacji i negocjacji w mediacji mieli okazję uczestniczyć w warsztatach Wiosennej Szkoły Mediacji, które odbyły się w dniach 14-19 kwietnia br. w Kazimierzu Dolnym. Szkolenie ukończyło dwudziestu sześciu radców prawnych. Po złożeniu stosownego wniosku zostaną wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG i będą mogli wykonywać zawód mediatora.

Szkoleniu towarzyszyła piękna pogoda i urokliwa sceneria Kazimierza, jednak uczestnicy skupieni byli przede wszystkim na ćwiczeniu swoich umiejętności i nabywaniu  kompetencji.

Od dawna chciałam uzyskać wiedzę na temat mediacji, przede wszystkim – wiedzę praktyczną. Zawsze, jako prawnik, byłam zwolenniczką ugodowego rozstrzygania sporu, najlepiej bez wchodzenia na drogę sądową. Miałam przyjemność uczestniczyć w mediacji, która zakończyła się sukcesem, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Wybrałam właśnie to szkolenie przede wszystkim z uwagi na osoby prowadzące zajęcia: doświadczonych  praktyków-mediatorów, i nie zawiodłam się. Nie bez znaczenia była także wspaniała atmosfera i miejsce. Mam nadzieję, że uzyskaną wiedzę będę mogła wykorzystać w praktyce — powiedziała jedna z uczestniczek, radca prawny Kamila Swat-Feliniak.

Warsztaty Mediacji organizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczych przy KIRP to przede wszystkim praktyczne warsztaty dające cenną wiedzę i narzędzia przydatne w pracy mediatora. Podczas trwającego 40 godzin szkolenia, uczestnicy nie tylko zapoznają się z zasadami i etapami postępowania mediacyjnego oraz psychologicznymi mechanizmami powstawania i rozwiązywania konfliktów. Mają także okazję przejść trening umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia sesji mediacyjnych, dokonywania analizy i diagnozy konfliktu czy wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami problemu. Warsztaty prowadzili jedni z najlepszych trenerów-mediatorów w Polsce: Maciej Bobrowicz, Małgorzata Miszkin-Wojciechowska oraz dr Tomasz Antoszek.

 

Czytaj dalej

Debata „Mediacje Gospodarcze dla przedsiębiorców”

Konfederacja „Lewiatan” działając jako Centrum Arbitrażu i Mediacji Koordynator, 19 marca br. zorganizowała debatę merytoryczną będącą jednocześnie inauguracją CAM. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorcy, mediatorzy i pełnomocnicy. KIRP reprezentowali w tym wydarzeniu Prezes Maciej Bobrowicz oraz Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP Cezary Jezierski.

Debata pozwoliła na wymianę doświadczeń, wiedzy i poglądów praktyków mediacji i przedsiębiorców. W jednym z paneli Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie mec. Tomasz Maliński prezentował poglądy doktryny w zakresie wynagrodzenia mediatorów. Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan mec. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska zaprezentowała narzędzia informatyczne jakie będą dostępne w ramach funkcjonowania Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Debata potwierdziła możliwość współpracy Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych z tworzoną siecią Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Czytaj dalej

CMG przy KIRP patronem honorowym konkursu „Mistrzowie Mediacji”

W siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach 14-15.03.2018 r. miał miejsce finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Współorganizatorem konkursu było Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, a partnerem merytorycznym Centrum Szkoleń Prawnych.

Patronatem honorowym V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji objęli: Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, Naczelna Rada Adwokacka, Centrum Mediacyjne przy NRA, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnikami Konkursu mogą byli studenci prawa wyższych uczelni.

Jury w składzie: r.pr. Cezary Jezierski, r.pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, r.pr. Tomasz Maliński, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, mediator Dorota Siwiec, do finału zakwalifikowało trzy drużyny:  TORWAR (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Ad Meritum (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz MedUJ (Uniwersytet Jagielloński).

Pierwszego dnia finału, każda z drużyn wzięła udział w szkoleniu przygotowanym przez dr. Grzegorza Frączka, przedstawiciela Centrum Szkoleń Prawnych. Szkolenie było poświęcone tematyce mediacji gospodarczej. Drugiego dnia każda z nich przedstawiła przed Jury symulację procesu mediacyjnego, na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza, z położeniem jak największego nacisku na omówienie obejmujące przyczyny, źródła i rodzaj konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji.

Jury spośród trzech drużyn wybrało zwycięską – MedUJ, w której skład wchodzili: Tadeusz Zbiegień, Maria Włoskowicz, Urszula Małecka.

 

Czytaj dalej

„Negocjacje i mediacje jako narzędzia pracy radcy prawnego”

Radcowie prawni ze wszystkich okręgowych izb w Polsce zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym negocjacji i mediacji jako narzędzi pracy profesjonalnego prawnika.

Zorganizowane w czwartek 22 lutego br. w Warszawie przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP spotkanie poprowadził doświadczony szkoleniowiec Maciej Podraska.

Program  szkolenia obejmował mi.in. tematykę komunikacji interpersonalnej w kontakcie prawnik – klient. Uczestniczący w szkoleniu doskonalili swoje umiejętności w zakresie proaktywnego podejścia do klienta, odczytywania jego motywacji i rozpoznawania potrzeb – interesów. Ponadto zajmowali się tematyką dotyczącą psychologicznych mechanizmów wpływających na efektywność i skuteczność komunikacji.

Uczestnicy szkolenia szczególnie podkreślali przydatność analizy typów osobowości oraz obszerne omówienie komunikacji interpersonalnej między prawnikiem a klientem. Pozytywnie oceniono również warsztatowe podejście prowadzącego do zajęć. „Udział w tego typu szkoleniu rekomendowałbym każdemu radcy prawnemu” – powiedział jeden z uczestników szkolenia zaznaczając, że niezwykle przydatne byłoby również omówienie typowych błędów popełnianych w komunikacji z klientem i możliwości ich korygowania.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP przewiduje  kolejne szkolenia  wzbogacające warsztat pracy radcy prawnego, gdyż coraz więcej z nas zdaje sobie sprawę, że współcześnie profesjonalny prawnik powinien dysponować nie tylko wiedzą i doświadczeniem prawniczym, ale również tzw. „umiejętnościami miękkimi”. Szkolenia z tego zakresu wpisują się ściśle w misję Centrum Mediacji Gospodarczej ponieważ pokazują w jaki sposób, z korzyścią dla stron i pełnomocników, można wykorzystywać w praktyce pozasądowe metody rozwiązywania sporów.

Czytaj dalej

Salon Mediacji Gospodarczej: Warszawa, 20 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów Salonu Mediacji Gospodarczej chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Salonu Mediacji Gospodarczej w Sądzie Okręgowym w Warszawie, sala 475, przy ul. Czerniakowskiej 100,                   20 lutego 2018 r. o godz. 11.00.

Podkreślamy, iż naszym celem jest, aby Salon Mediacji Gospodarczej był postrzegany jako platforma współpracy i wymiany doświadczeń środowiska wszystkich interesariuszy procesu sądowego,  w tym w szczególności sędziów, pełnomocników i mediatorów.

Agenda 

Godz. 11.00

Wystąpienie otwierające p. SSO D. Dąbrowskiego Wiceprezesa SO Pionu Gospodarczego oraz p. SSO Iwony Grzegorzewskiej, Koordynatora ds. Mediacji.

Powitanie uczestników w imieniu organizatorów tj. Centrum Mediacji Lewiatan, Centrum Mediacyjnego przy NRA i Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP.

Godz. 11.10-11.45

„Mediacja w centrum uwagi – refleksje profesjonalistów” – dyskusja panelowa.

Uczestnicy:

 1. Alicja Cieśliczak-Latawiec – inżynier budownictwa, mediator gospodarczy,
 2. Magdalena Derlacka – dyrektor HR, coach ICC, mediator gospodarczy.
 3. Maciej Jamka – Partner Zarządzający K&LGates,
 4. Konrad Sobczyk –  pl.

Godz. 11:55-12.10

Agnieszka Olszewska – mediatorzy.pl

Gościnnie przekazanie informacji o projekcie FOMENTO „Wspieranie mediacji transgranicznych w sprawach cywilnych i spadkowych” finansowany przez Komisję Europejską w programie „Justice”, który między innymi ma za zadanie poszukiwać dobrych praktyk – w tym praktyk mediacyjnych – stosowania prawa europejskiego dotyczącego spadków w wybranych krajach: Polsce, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Francji i Austrii.

Godz. 12.20-12.40
Dyskusja i wolne wnioski.

Podsumowanie przez SSO Koordynatora ds. mediacji p. Iwonę Grzegorzewską. 

Godz. 13.00

Zakończenie Salonu Mediacji Gospodarczej.

Wszystkich Państwa zainteresowanych tematyką Salonu Mediacji Gospodarczej zachęcamy do  wzięcia czynnego udziału w dyskusji. Serdecznie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorami w celu dostosowania czasu oraz organizacji dyskusji do Państwa potrzeb.

Zapraszamy bardzo serdecznie.

Organizatorzy

Czytaj dalej

Spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych wspólnie z OIRP w Kielcach zorganizowało spotkanie szefów i przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 26-28 stycznia 2018 r. w Radomiu.

Spotkanie miało charakter szkoleniowo-warsztatowy. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, który poprowadził zajęcia w zakresie modelu wdrożenia mediacji do współpracy z sądami w oparciu o filozofię kaizen. W dalszej części szkolenie poprowadził mediator, superwizor mediacji Konrad Sobczyk, który omówił działanie schematu pytań docierania do interesów/potrzeb stron, a także przedstawił techniki uruchamiania ich potencjału w procesie przekładania interesów na rozwiązania. Uczestnicy wysłuchali także wykładu psychoterapeuty, facylitatora Roberta Palusińskiego, który zapoznał słuchaczy z problemem rang i przywilejów jako przyczynami konfliktu oraz przeszkodami w efektywnej komunikacji oraz mediacji.

Przewidziano również część, podczas której uczestnicy podzieleni w grupy robocze omawiali m.in. dotychczasowe działania ośrodków mediacji oraz sieci ogólnopolskiej, w tym przede wszystkim w zakresie standaryzacji dokumentów w mediacji, marketingu sieci i szkoleń mediatorów. Zaplanowano również kolejne terminowe działania w tym zakresie.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele poszczególnych OIRP uznali za celowe i potrzebne organizowanie takich spotkań w przyszłości, bowiem umożliwiają one bezpośrednią wymianę poglądów i pomysłów.

Czytaj dalej

Zaproszenie na szkolenie pt. „Negocjacje i mediacje narzędziami pracy radcy prawnego” Warszawa 22.02.2018 r.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Negocjacje i mediacje narzędziami pracy radcy prawnego”,  które odbędzie się 22 lutego 2018 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 – 16:00.

Program szkolenia obejmuje:

 • Wprowadzenie do tematyki komunikacji interpersonalnej w kontakcie prawnik – klient.
 • Najważniejsze elementy komunikacji interpersonalnej.
 • Analiza potrzeb i interesów klienta – proaktywność w podejściu do klienta.
 • Psychologia osobowości – typy osobowości klienta.

 

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie i udoskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej w relacjach prawnik – klient.
 • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego podejścia do klienta podczas odczytywania jego motywacji i rozpoznawania potrzeb – interesów.
 • Poznanie psychologicznych mechanizmów wpływających na efektywność i skuteczność komunikacji w odniesieniu do różnorodności typów osobowości.
 • Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania w praktyce praw perswazji oraz zarządzania emocjami własnymi i klienta.

 

Prowadzący: Maciej Podraska – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji) oraz studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego. Trener biznesu z 9 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji handlowych i biznesowych, technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i kierowaniem zespołem, zarządzania procesem mediacji, zarządzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, asertywności. Od 2003 roku prowadzi własną firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach oraz coachingu.

Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

Link do rejestracji:

http://cmg22022018.badanie.net/

Koszt: 250 zł
Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:

mBank 39114010100000537023001006

Wymagany tytuł  wpłaty: CMG – szkolenie 22.02.2018 r.; Imię i Nazwisko uczestnika.

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej