Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

All Posts in Category: Aktualności CMG

Spotkanie sekcji administracyjnej

Dnia 13 czerwca 2019 r. w siedzibie KRRP przy Alejach Ujazdowskich 41 w Warszawie odbyło się spotkanie sekcji administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP oraz sekcji administracyjnych działających w Ośrodkach Mediacji przy poszczególnych Okręgowych Izbach Radców Prawnych. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur oraz Dyrektor CMG Tomasz Parkasiewicz.

Spotkanie w dużej mierze dotyczyło rozmów prowadzonych przez sekcję administracyjną
z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, które reprezentowała mec. Katarzyna Skrzek. Głównym tematem spotkania była wspólna kampania promocyjna (e-learning, handbook)  na rzecz promocji mediacji administracyjnej oraz zakres prac legislacyjnych
w aspekcie mediacji obligatoryjnej. Zwrócono uwagę na rodzaje postępowań administracyjnych, w których mediacja byłaby bardzo wskazana (decyzje uznaniowe itd.)

Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na ważną rolę profesjonalnych pełnomocników
w mediacji administracyjnej oraz możliwość uruchomienia obowiązkowych szkoleń dla urzędników, które miałaby zorganizować KSAP .

Spotkanie prowadziła i moderowała mec. Joanna Botiuk.

Czytaj dalej

RADCOWIE PRAWNI – MEDIATORZY OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI OŚRODKÓW MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Poznaniu odbyło się cykliczne, ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli dziewiętnastu ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych. Tym razem organizatorem spotkania był r.pr. Grzegorz Lorych – Pełnomocnik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Poznaniu, przy wsparciu Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Uczestnicy wzięli udział w dwóch częściach szkoleniowych. Pierwszą z nich, mającą charakter warsztatowy, poprowadził dr Przemysław Kubicki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaznajamiając szkolonych z podstawowymi zasadami komunikacji asertywnej. Prowadzącym drugą część szkolenia był mł. insp. Wojciech Waraczyński – Naczelnik Wydziału Psychologii Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, który wystąpił z prelekcją ,,Zjawisko negocjacji w sytuacjach kryzysowych‘’.

Poznańskie spotkanie było również okazją do podsumowania pierwszego roku działalności Sekcji Mediacji Administracyjnych funkcjonujących w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych. W tej części prezentację przygotowała r.pr. Magdalena Romanowska z OIRP w Krakowie, która – jako organizator – przedstawiła także założenia Kongresu Mediacji planowanego na dni 11-13 września bieżącego roku w Krakowie, a poświęconego zarówno mediacji administracyjnej, jak i gospodarczej.

O planowanym na dzień 3 października 2019 roku w Krakowie – I Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjno- Mediacyjnym dla Biznesu poinformował z kolei r.pr. Tomasz Job – Dyrektor Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie, prezentując jego zasady.

W części roboczej spotkania radcowie prawni – mediatorzy, wymieniając się doświadczeniami, poruszyli także szereg zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodków i samej Sieci, działaniami ukierunkowanymi na promowanie mediacji, jak również potrzebami szkoleniowymi w zakresie kształcenia pełnomocników w tym procesie. Ożywioną dyskusję w gronie uczestników wywołał temat nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji, w części odnoszącej się do wykorzystania instytucji mediacji.

Czytaj dalej

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Letnie  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

Terminy: 2-4.08.2019 r. oraz 9-11.08.2019 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).

UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 28 czerwca – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    

 Link do rejestracji: https://lwm2019.webankieta.pl/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

 

Czytaj dalej

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza wszystkich radców prawnych – mediatorów i mediatorów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat w zakresie prowadzenia mediacji na Warsztaty Specjalistyczne.

Warsztaty przeznaczone są dla radców prawnych, którzy ukończyli 40-godzinne szkolenie podstawowe z zakresu mediacji zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

28 czerwca 2019 r. (piątek), godz. 14.00-19.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4

Cięta riposta, twardy argument, trafne pytanie. Techniki językowe w negocjacjach i mediacjach”

(program w załączniku)

Prowadzący: Katarzyna Kamińska

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji: https://czerwiec-cmg.webankieta.pl/

 

29 czerwca 2019 r. (sobota), godz. 9.00-14.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok.4

  „Techniki negocjacyjne w mediacji – granice ingerencji mediatora i techniki zarządzania pertraktacjami”

 (program w załączniku)

Prowadzący: dr Tomasz P. Antoszek

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji:  https://czerwiec-cmg.webankieta.pl/

 

  • w przypadku zakupu dwóch szkoleń w pakiecie cena wynosi 650 zł
  • cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

UWAGA! Organizator nie zapewnia noclegów.

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 23 czerwca br.

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają mediatorzy Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Radców Prawnych.

Za udział w jednym szkoleniu można uzyskać 8 punktów.

Czytaj dalej

MEDIACJA W SPRAWACH SPADKOWYCH. KONFERENCJA W LIPSKU

W dniu 26 czerwca 2019 roku, w Lipsku odbędzie się europejska konferencja na temat mediacji w sprawach spadkowych. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt ,,Fomento’’, obejmujący wspieranie mediacji w sprawach cywilnych i spadkowych, ma na celu przyczynienie się do szerokiego wykorzystania mediacji, jako opłacalnego rozwiązania w celu zapobiegania i rozwiązywania międzynarodowych sporów w sprawach cywilnych i spadkowych. Konferencja umożliwia mediatorom i prawnikom nawiązanie kontaktu oraz wymianę doświadczeń w zakresie objętym tematyką konferencji.
Program konferencji oraz więcej informacji można znaleźć na stronie www.formentonet.eu lub pod adresem: https://www.fomentonet.eu/pl/events/international-mediation-conference-2019-call-for-papers/

Czytaj dalej

IMPAS W MEDIACJI?

Mediatorzy radcowie prawni doskonalili swoje umiejętności z zakresu mediacji podczas warsztatu specjalistycznego pt. „Impas w mediacji czyli jak radzić sobie z kryzysami wynikającymi z zablokowania się stron na stanowiskach”

Szkolenie, które odbyło się 13 kwietnia br. w siedzibie KIRP miało charakter praktycznego warsztatu. Uczestnicy przyjrzeli się zarówno podstawowej kwestii rozpoznawania impasu, jego źródeł i natury, jak i bardzo praktycznym metodom radzenia sobie z blokadami wynikającymi z tzw. zablokowania się stron na swoich stanowiskach.

Czytaj dalej

VI POZNAŃSKI SALON MEDIACJI

W dniu 13 maja 2019 roku w Poznaniu, w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji odbędzie się szósta konferencja pod nazwą ,,Mediacja w Polsce i na świecie – aktualne wyzwania”. Rozpocznie się w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2 o godzinie 10.00, w sali nr 2200.

Zgłoszenia obecności należy nadsyłać na adres: salon.mediacji@poznan.so.gov.pl – w terminie do dnia 6 maja 2019 roku.

Poznański Salon Mediacji ma być platformą umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem. Stanowić ma miejsce wymiany doświadczeń osób praktykujących mediację, wszystkich zainteresowanych ideą mediacji – sędziów, radców prawnych, adwokatów, przedsiębiorców, osób będących w sporach oraz wszystkich, którzy chcą poznać bliżej mediację i jej procedury. Idea takich spotkań  powstała m.in. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Poznański Salon Mediacji ma stanowić twórczą kontynuację tej inicjatywy.

Program konferencji dostępny pod adresem:

https://www.poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,327.html,489

 

Czytaj dalej

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA III ŁÓDZKIE FORUM MEDIACJI

W dniu 24 kwietnia 2019 roku, w godzinach od 9.30 do 16, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 , sala Rady Wydziału – parter 0.14, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa III Łódzkie Forum Mediacji.

Nie jest konieczna rejestracja uczestników.

Szczegółowy program konferencji na stronie internetowej: www.wpia.uni.lodz.pl/mediacja

 

Czytaj dalej

Inicjatywa mediacyjna w Łodzi

W dniu 11 marca 2019 roku, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, przedstawiciele Okręgowej Izby Radców w Łodzi, przy której funkcjonuje Ośrodek Mediacji, będący członkiem Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych, uczestniczyli w uroczystym podpisaniu tzw. Łódzkiego Porozumienia Mediatorów dotyczącego promowania mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Pozostałymi sygnatariuszami porozumienia były: Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Wojewódzkie  Centrum  Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a także Stowarzyszenie Mediatorów ,,Pactus” oraz Stowarzyszenie Mediatorów ,,Porozumienie”.

Podmioty te już uprzednio podejmowały wspólnie działania mające na celu rozwój i propagowanie instytucji mediacji, a także służące wypracowywaniu dobrych praktyk mediacyjnych.

Jak podkreśla radca prawny – mediator Aleksandra Krzysztofiak – Kierownik Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, inicjatywa ta spotkała się z ogromną przychylnością, w szczególności ze strony Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – SSR dr Krzysztofa Kurosza, wskutek czego zawarł on z Łódzkim Porozumieniem Mediatorów porozumienie w przedmiocie upowszechniania mediacji.

Uzgodniono w szczególności, że mediatorzy ze wskazanych ośrodków mediacyjnych od poniedziałku do piątku, w godzinach od  9.00 do 14.30 będą nieodpłatnie pełnić dyżury w siedzibie sądu, przy ul. Kopcińskiego 56 (w tzw. zielonym pokoju mediatora). W trakcie dyżurów będą udzielali informacji o instytucji mediacji, opłatach z nią związanych, jak również pomagali uczestnikom sporów w formułowaniu  wniosków o skierowanie sprawy do mediacji. Dyżury takie będą pełnione również w siedzibie Sądu Okręgowego w Łodzi – pl. Dąbrowskiego 5.

W obu sądach dyżurujący będą mieli do dyspozycji – dla zainteresowanych – listy mediatorów z ośrodków mediacyjnych – stron Łódzkiego Porozumienia Mediatorów.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie udostępniło filmy edukacyjne o mediacji, które będą emitowane na telebimie w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Filmy można obejrzeć tutaj: (film Youtube); (film Youtube2)

Czytaj dalej

MISTRZOWIE MEDIACJI WYŁONIENI PRZEZ CMG przy KIRP

Finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland we współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych oraz działającym przy niej Centrum Mediacji Gospodarczej został rozstrzygnięty 14 marca br. Partnerem Merytorycznym Konkursu było Centrum Szkoleń Prawnych.

Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób.

Tegoroczne zadanie eliminacyjne polegało na opracowaniu w formie pisemnej scenariusza mediacji w sprawie z zakresu prawa gospodarczego na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzili symulacje postępowania mediacyjnego w oparciu o pracę stworzoną w pierwszym etapie.

Organizatorzy otrzymali 10 prac, które zostały ocenione przez Jury w składzie:

  • r.pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska,
  • r.pr. Agnieszka Templin,
  • r.pr. Cezary Jezierski,
  • r.pr. Tomasz Maliński.

Do finału, który miał miejsce w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych, zakwalifikowały się trzy drużyny: Trójkąt Porozumienia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), GRAND BC (Uniwersytet Wrocławski) oraz Jagiellonian University Team (Uniwersytet Jagielloński).

Pierwszego dnia finału, członkowie wszystkich drużyn wzięli udział w szkoleniu przygotowanym przez dr. Grzegorza Frączka, przedstawiciela Centrum Szkoleń Prawnych. Szkolenie było poświęcone tematyce mediacji gospodarczej i miało na celu m.in. przygotowanie uczestników do finału konkursu.

Drugiego dnia każda z drużyn przedstawiła przed Jury symulację procesu mediacyjnego, na podstawie opracowanego wcześniej przez siebie scenariusza. Największy nacisk położony był na
omówienie przyczyn, źródeł i rodzajów konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji. Każda z drużyn miała maksymalnie godzinę zegarową na przedstawienie swojej symulacji.

Podczas obrad Jury wybrało jedną zwycięską drużynę, którą okazał się „Trójkąt Porozumienia” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jej skład wchodzili: Alicja Borucka, Klaudia Matłoka, Agnieszka Pawelczyk. Zwycięska drużyna otrzymała: nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł, wstęp na kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora przeprowadzony przez Centrum Szkoleń Prawnych oraz książki ufundowane przez Krają Radę Radców Prawnych.

Czytaj dalej