Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Styczeń 2019

„Mediacja administracyjna – praktyczne problemy i perspektywa na przyszłość”, 07.01.2019 r.

7 stycznia 2019 roku w siedzibie KIRP odbyło się spotkanie „Mediacja administracyjna – praktyczne problemy i perspektywa na przyszłość”, w którym wzięli udział:  jako zaproszony gość r.pr. Katarzyna Skrzek z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych), Dyrektor CMG r.pr. Cezary Jezierski, r.pr. Magdalena Romanowska – Lider krajowy sekcji administracyjnych sieci Ośrodków Mediacji przy OIRP, przedstawiciele sekcji administracyjnych Ośrodków Mediacji przy OIRP. Spotkanie prowadziła i moderowała r.pr. Joanna Botiuk.

Tematyką spotkania było przedstawienie zarysu problematyki możliwości zastosowania mediacji administracyjnej w postępowaniach administracyjnych, w kontekście małego jak dotychczas zastosowania tej instytucji. Uczestnicy spotkania wskazali na szereg problemów, które rzutują na małe zastosowanie instytucji mediacji administracyjnej. Wskazano przed wszystkim na kwestię obawy organów administracji publicznej przed naruszeniem przepisów z zakresy dyscypliny finansów publicznych, a także brak przymusu przeprowadzenia mediacji czy chociażby ustawowego nakazu stosowania instytucji „posiedzeń informacyjnych”, które mogłyby stanowić przyczynek do mediacji (które zostały przyjęte w procedurze cywilnej).

Padł postulat, aby zawieranie ugody w sprawach należności publicznoprawnych poprzedzone zostało analizą analogiczną do tej, o której mowa w art. 54 a. u.f.p. oraz pod warunkiem zmiany przepisów w kierunku jednoznacznego wskazania,  że przeprowadzenie mediacji w sprawach administracyjnych nie będzie stanowiło naruszenia przepisów z zakresu dyscypliny finansów publicznych .

Pani mecenas Katarzyna Skrzek wspomniała o pracach nad nowelizacją przepisów o finansach publicznych w zakresie usunięcia wątpliwości stosowania mediacji administracyjnej w kontekście dyscypliny finansów publicznych. Nowe przepisy mają wskazywać, że stosowanie mediacji w sprawach dotyczących roszczeń o charakterze publicznoprawnym nie będzie stanowiło naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przybliżony czas wejścia nowych przepisów to ok. 15 miesięcy.

W trakcie dyskusji podniesiono również kwestie opracowania przez Centrum Mediacji Gospodarczej katalogu spraw, które nadają się do mediacji administracyjnej. Katalog taki zostanie opracowany na podstawie danych z poszczególnych Ośrodków Mediacji przy OIRP do końca maja b.r. oraz przesłany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj dalej