Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu

Prawo do zgłaszania kandydatów w konkursie przysługuje ośrodkom mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Ośrodkom tym można także zgłaszać do rozpatrzenia kandydatów wskazanych przez wnioskujących. Wówczas konieczne będzie oznaczenie danych kandydata na uczestnika konkursu wraz z jego danymi kontaktowymi oraz uzasadnienie wniosku. W przypadku pozytywnej oceny wniosku przez ośrodek mediacji, warunkiem zgłoszenia kandydata będzie także złożenie przez uczestnika konkursu oświadczenia, stanowiącego załącznik do regulaminu. Każdy ośrodek może zgłosić więcej niż jednego uczestnika konkursu. Adresy ośrodków mediacji można znaleźć tutaj.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku. 

Do pobrania:

Zgłoszenie uczestnika na konkurs Ambasador Mediacji

Oświadczenie uczestnika konkursu Ambasador Mediacji