Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Czerwiec 2018

Rola Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie upowszechniania instytucji mediacji w Polsce

Podczas konferencji „ Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, która odbyła się 11 czerwca br. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości pani Aleksandra Siemianowska wygłosiła wykład dotyczący roli Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie upowszechniania instytucji mediacji w Polsce.

Pełną wersję prezentacji oraz dane statystyczne dotyczące postępowań mediacyjnych w 2017 r., opracowane przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

Czytaj dalej

I Dzień Mediacji Administracyjnej w Polsce

W ramach obchodów Pierwszego Dnia Mediacji Administracyjnej w Polsce, 11 czerwca 2018 r. w siedzibie  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  odbyła  się konferencja pt. „Miejsce  i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”.

Inicjatorami Konferencji było Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Przebieg konferencji zagwarantował nie tylko merytoryczne uwagi sędziów administracyjnych i mediatorów, ale był też okazją do przedstawienia najnowszych informacji o działaniach z zakresu mediacji prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zaprezentowany został zarys projektu legislacyjnego mediacji podatkowej, w ramach prac nad Ordynacją podatkową. Jako prelegenci głos zabrali: Prezes WSA
w Warszawie Wojciech Mazur, Wiceprezes KIRP Zbigniew Tur, Lider Krajowy Sekcji Administracyjnej Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych Magdalena Romanowska, Wiceprezes NSA dr hab. Jacek Chlebny, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Luiza Modzelewska, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości Aleksandra Siemianowska, Podsekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Leszek Skiba, Sędzia WSA
w Warszawie dr hab. Agnieszka Krawczyk i Sędzia WSA w Krakowie prof. dr hab. Hanna Knysiak- Sudyka. Ich wystąpienia były przyczynkiem do licznych wypowiedzi obecnych na konferencji mediatorów i radów prawnych.

Warto nadmienić, że organizatorami konferencji z ramienia KIRP byli: mec. Magdalena Romanowska – Lider Krajowej Sekcji Administracyjnej Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, mec. Joanna Botiuk – Lider Sekcji Administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, mec. Anna Życzkowska – Lider Sekcji Administracyjnej OIRP w Warszawie i mec. Tomasz Maliński – Dyrektor Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie.

Czytaj dalej

CMG przy KIRP zaprasza na konferencję pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP zaprasza na konferencję pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. w godzinach od 11.00 – 16.00 w Warszawie w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, w Sali Zgromadzeń, I piętro.

Organizatorami konferencji są Krajowa Izba Radców Prawnych i Naczelny Sąd Administracyjny.

Program merytoryczny konferencji obejmuje istotę mediacji sądowoadministracyjnej, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście zmian ustawodawczych.

Udział naszych mediatorów radców prawnych w Konferencji, może przynieść realne korzyści nie tylko w sferze merytorycznej ale też poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami.

Organizatorzy zapewniają aktywny udział środowiska sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, mediatorów administracyjnych – radców prawnych oraz przedstawicieli centralnych organów władzy publicznej i instytucji z sektora finansów publicznych.

Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji sądowoadministracyjnej.

Wejście bezpłatne, catering na miejscu.

Udział radców prawnych w Konferencji daje możliwość uzyskania 5 punktów szkoleniowych.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 7 czerwca 2018 r. na adres mailowy: centrum.mediacji@kirp.pl.

 

Czytaj dalej