Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Czerwiec 2019

Spotkanie sekcji administracyjnej

Dnia 13 czerwca 2019 r. w siedzibie KRRP przy Alejach Ujazdowskich 41 w Warszawie odbyło się spotkanie sekcji administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP oraz sekcji administracyjnych działających w Ośrodkach Mediacji przy poszczególnych Okręgowych Izbach Radców Prawnych. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur oraz Dyrektor CMG Tomasz Parkasiewicz.

Spotkanie w dużej mierze dotyczyło rozmów prowadzonych przez sekcję administracyjną
z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, które reprezentowała mec. Katarzyna Skrzek. Głównym tematem spotkania była wspólna kampania promocyjna (e-learning, handbook)  na rzecz promocji mediacji administracyjnej oraz zakres prac legislacyjnych
w aspekcie mediacji obligatoryjnej. Zwrócono uwagę na rodzaje postępowań administracyjnych, w których mediacja byłaby bardzo wskazana (decyzje uznaniowe itd.)

Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na ważną rolę profesjonalnych pełnomocników
w mediacji administracyjnej oraz możliwość uruchomienia obowiązkowych szkoleń dla urzędników, które miałaby zorganizować KSAP .

Spotkanie prowadziła i moderowała mec. Joanna Botiuk.

Czytaj dalej

RADCOWIE PRAWNI – MEDIATORZY OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI OŚRODKÓW MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Poznaniu odbyło się cykliczne, ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli dziewiętnastu ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych. Tym razem organizatorem spotkania był r.pr. Grzegorz Lorych – Pełnomocnik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Poznaniu, przy wsparciu Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Uczestnicy wzięli udział w dwóch częściach szkoleniowych. Pierwszą z nich, mającą charakter warsztatowy, poprowadził dr Przemysław Kubicki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaznajamiając szkolonych z podstawowymi zasadami komunikacji asertywnej. Prowadzącym drugą część szkolenia był mł. insp. Wojciech Waraczyński – Naczelnik Wydziału Psychologii Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, który wystąpił z prelekcją ,,Zjawisko negocjacji w sytuacjach kryzysowych‘’.

Poznańskie spotkanie było również okazją do podsumowania pierwszego roku działalności Sekcji Mediacji Administracyjnych funkcjonujących w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych. W tej części prezentację przygotowała r.pr. Magdalena Romanowska z OIRP w Krakowie, która – jako organizator – przedstawiła także założenia Kongresu Mediacji planowanego na dni 11-13 września bieżącego roku w Krakowie, a poświęconego zarówno mediacji administracyjnej, jak i gospodarczej.

O planowanym na dzień 3 października 2019 roku w Krakowie – I Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjno- Mediacyjnym dla Biznesu poinformował z kolei r.pr. Tomasz Job – Dyrektor Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie, prezentując jego zasady.

W części roboczej spotkania radcowie prawni – mediatorzy, wymieniając się doświadczeniami, poruszyli także szereg zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodków i samej Sieci, działaniami ukierunkowanymi na promowanie mediacji, jak również potrzebami szkoleniowymi w zakresie kształcenia pełnomocników w tym procesie. Ożywioną dyskusję w gronie uczestników wywołał temat nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji, w części odnoszącej się do wykorzystania instytucji mediacji.

Czytaj dalej

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Letnie  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

Terminy: 2-4.08.2019 r. oraz 9-11.08.2019 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).

UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 28 czerwca – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    

 Link do rejestracji: https://lwm2019.webankieta.pl/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

 

Czytaj dalej