Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Sierpień 2020

V POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY DS. ADR PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 29 lipca 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, w skład której wchodzi dyrektor Centrum Mediacji Tomasz Parkasiewicz, jako reprezentant Krajowej Rady Radców Prawnych.

W posiedzeniu Rady uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który poinformował, iż sędziowie-koordynatorzy funkcjonujący w sądach okręgowych, w przeprowadzonych ankietach zgłaszali potrzebę powołania koordynatorów ds. mediacji w sądach rejonowych. Do zadań takich koordynatorów należałyby działania na rzecz rozwoju i promocji mediacji, wspomaganie koordynatora pracującego w sądzie okręgowym w jego zadaniach, zapewnienie sprawnej komunikacji między sędziami, a mediatorami oraz koordynowanie organizacji spotkań informacyjnych. W konsekwencji tego Ministerstwo Sprawiedliwości podejmie analizę ukierunkowaną na sposób wspierania pracy sędziów Koordynatorów ds. Mediacji, w szczególności zaś na to kto powinien udzielać wsparcia, a także ile osób z sądów rejonowych powinno być zaangażowanych w przedmiotowe zadania.

W toku posiedzenia poszczególne grupy robocze Rady relacjonowały przebieg prac w obszarze których zostały powołane, a nadto powołano kolejną grupę roboczą zajmującą się propozycjami zmian legislacyjnych w zakresie umocowania Koordynatorów ds. Mediacji w Sądach Rejonowych.

Nadto, przedmiotem posiedzenia Rady był prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt Krajowego Rejestru Mediatorów. Członkowie Rady postulowali o oficjalne zamieszczanie na stronie internetowej Ministerstwa informacji o wskazanym projekcie i jego etapach. W wyniku tego uzyskano informację, że na stronie ms.gov.pl, w zakładce „MEDIACJE”, podstrona „Projekt KRM” (link poniżej) Ministerstwo umieszcza aktualne informacje na temat projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-krm2

Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca również do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w Gazecie Prawnej na temat Krajowego Rejestru Mediatorów (link poniżej). https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1487254,krajowy-rejestr-mediatorow-uprawnienia-mediatorow.html

Czytaj dalej