Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Trzecia edycja konkursu „Ambasador Mediacji”

Ruszyły zapisy na trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”, którego organizatorem jest Krajowa Izba Radców Prawnych oraz ośrodki mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia br.

Celem konkursu jest promowanie instytucji mediacji jako pozasądowej, efektywnej metody rozwiązywania sporów, poprzez wybór laureata, który w 2021 roku w sposób szczególny wyróżnił się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem.

Prawo do zgłaszania kandydatów do tytułu „Ambasador Mediacji” przysługuje ośrodkom mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”, natomiast uczestnikami konkursu mogą być nie tylko radcowie prawni, ale także mediatorzy nie posiadający takiego statusu, sędziowie, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a nawet miasta. Oznacza to, że w konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy swoim działaniem w ubiegłym roku wpisali się w regulaminowy cel konkursu.

W pierwszej edycji konkursu laur zwycięzcy przypadł radcy prawnemu Marii Młotkowskiej –  dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, będącej inspiratorem bezprecedensowego wykorzystania instytucji mediacji w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, wskutek wdrożenia przez Prezydenta Warszawy projektu „Warszawa – miasto przyjazne mediacji”.

Druga, ubiegłoroczna edycja konkursu zakończyła się przyznaniem tytułu „Ambasador Mediacji” sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie Agnieszce Owczarewicz  zaangażowanej w promowanie mediacji jako technice pracy z konfliktem w praktyce sędziowskiej oraz inicjatorce działań zespołu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME poświęconych roli sędziów i mediacji w kontekście kredytów frankowych.

Zgłoszenia do trzeciej, specjalnej, bo przypadającej na rok jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, przyjmowane są do 15 kwietnia 2022 roku. Najpóźniej do 30 maja kapituła konkursu dokona wyboru laureata, o czym poinformujemy na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych oraz stronach poszczególnych okręgowych izb radców prawnych.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres: kirp@kirp.pl

Regulamin Konkursu