Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Mediacje

Mediacja to pomoc neutralnej osoby trzeciej skonfliktowanym stronom w rozwiązaniu sporu.

Mediacja to zarządzanie negocjacjami przez mediatora.

Mediacja w krajach w których od lat funkcjonuje cieszy się zasłużonym uznaniem ze względu na niezwykłą efektywność: oszczędność czasu i pieniędzy. 90% amerykańskich sądów okręgowych stosuje procedury alternatywnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów/ ADR/ z mediacją w pierwszej kolejności.

Największe amerykańskie korporacje i kancelarie prawne podpisały zobowiązania o stosowaniu mediacji w sporach.

Ponad 98 % sporów sądowych prowadzonych w sądach USA kończy się zawarciem ugody.

89% amerykańskich korporacji stosuje mediacje / badania Cornell University/

A w Europie?

Mediacja sądowa w Getyndze w sprawach cywilnych jest przykładem niezwykłej efektywności mediacji : z 65 % spraw kierowanych do mediacji 90 % kończy się ugodą!

Prawdopodobieństwo zakończenia sporu ugodą wynosi 80%.

Mediacja średnio trwa 1-2 dni.

Czym jest Mediacja Gospodarcza?

Mediacja gospodarcza to efektywna metoda rozwiązywania sporów między podmiotami gospodarczymi prowadzona na drodze dobrowolnych negocjacji przy udziale trzeciej osoby – neutralnego i bezstronnego mediatora.

Celem mediacji gospodarczej jest doprowadzenie do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. Mediacja umożliwia stronom kontrolę nad procesem negocjacji i wpływ na treść ugody. Uczestnicy spotkania biorą w nim udział dobrowolnie. Mediacja zakończona ugodą i zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego i jest pełnoprawnym tytułem egzekucyjnym.

Zalety Mediacji Gospodarczej

  • Niskie koszty – koszty mediacji są niższe od kosztów postępowania sądowego.
  • Szybkość – mediacja jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego, proces mediacji trwa średnio 1-2 dni
  • Skuteczność – mediacja przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym uprawniającym do prowadzenia egzekucji.
  • Przejrzystość – strony mediacji mają bezpośredni wpływ na jej przebieg i rozwiązanie sporu.
  • Poufność – mediator oraz strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy faktów o których dowiedzieli się podczas mediacji.
  • Efektywność – mediacja jako niesformalizowane postępowanie, może się zakończyć wypracowaniem nieszablonowych rozwiązań dostosowanych indywidualnie do potrzeb stron.