Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Archive for Styczeń 2020

KONKURS AMBASADOR MEDIACJI ROZPOCZĘTY!

W dniu 15 stycznia 2020r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło uchwałę Nr 718/X/2020 w sprawie regulaminu konkursu „Ambasador Mediacji”. Konkurs ten stanowić będzie cykliczną akcję promującej mediację, jako pozasądową efektywną metodę rozwiązywania sporów i usytuowanie środowiska radców prawnych – mediatorów na rynku mediacyjnym, a ukierunkowaną na wyróżnianie podmiotów, które w szczególny sposób wykorzystują lub promują mediację.

Do udziału w konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w danym roku – w szczególny sposób – wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.
Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie przysługuje ośrodkom mediacji, przy właściwych okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać listownie, na adres Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrum.mediacji@kirp.pl.
W roku bieżącym zgłoszenia za rok 2019 będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2020 roku.

Czytaj dalej

Szkolenie e-learningowe „Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji”

W dniu 7 stycznia 2020 roku na platformie e-learningowe Krajowej Izby Radców Prawnych zostało udostępnione szkolenie dla radców prawnych „Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji„.

Wykładowcą jest Pani Hanna Grendel-Wielisiej – inspektor ochrony danych osobowych KIRP

Szkolenie ma na celu przygotowanie do prawidłowego przetwarzania danych osobowych uczestników procesu mediacyjnego w zgodzie z RODO oraz innymi przepisami prawa i obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • realizacja obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przesłanki legalności, realizacja obowiązków informacyjnych),
 • realizacja praw osób (uczestników mediacji, pełnomocników),
 • określenie dopuszczalnego czasu przechowywania dokumentacji (papierowej i elektronicznej),
 • dostęp osób trzecich do danych osobowych uczestników postępowania mediacyjnego,
 • umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz mediatora (np. hosting, poczta elektroniczna).

Szkolenie składa się z multimedialnych prezentacji wideo, prezentacji Power Point oraz edytowalnych szablonów dokumentów w formacie Word:

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – mediacja sądowa,
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- mediacja umowna,
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na Fanpageu w serwisie Fb,
 • Informacja o przetwarzaniu danych – mediacja sądowa – ramka,
 • Polityka prywatności www,
 • Przykłady powierzanych czynności i kategorii danych,
 • Umowa powierzenia – klauzulowa.

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość pobrania zaświadczenia, a następnie przedłożenia go właściwej Izbie, w wymaganym trybie. Z tytułu udziału w szkoleniu przysługuje 6 punktów.

Instrukcja logowania do platformy szkoleniowej znajduje się pod adresem:  https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

 

Czytaj dalej