Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Szkolenie e-learningowe „Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji”

W dniu 7 stycznia 2020 roku na platformie e-learningowe Krajowej Izby Radców Prawnych zostało udostępnione szkolenie dla radców prawnych „Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji„.

Wykładowcą jest Pani Hanna Grendel-Wielisiej – inspektor ochrony danych osobowych KIRP

Szkolenie ma na celu przygotowanie do prawidłowego przetwarzania danych osobowych uczestników procesu mediacyjnego w zgodzie z RODO oraz innymi przepisami prawa i obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • realizacja obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przesłanki legalności, realizacja obowiązków informacyjnych),
 • realizacja praw osób (uczestników mediacji, pełnomocników),
 • określenie dopuszczalnego czasu przechowywania dokumentacji (papierowej i elektronicznej),
 • dostęp osób trzecich do danych osobowych uczestników postępowania mediacyjnego,
 • umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz mediatora (np. hosting, poczta elektroniczna).

Szkolenie składa się z multimedialnych prezentacji wideo, prezentacji Power Point oraz edytowalnych szablonów dokumentów w formacie Word:

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – mediacja sądowa,
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- mediacja umowna,
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na Fanpageu w serwisie Fb,
 • Informacja o przetwarzaniu danych – mediacja sądowa – ramka,
 • Polityka prywatności www,
 • Przykłady powierzanych czynności i kategorii danych,
 • Umowa powierzenia – klauzulowa.

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość pobrania zaświadczenia, a następnie przedłożenia go właściwej Izbie, w wymaganym trybie. Z tytułu udziału w szkoleniu przysługuje 6 punktów.

Instrukcja logowania do platformy szkoleniowej znajduje się pod adresem:  https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/