Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

All Posts in Category: Aktualności CMG

Trzecia edycja konkursu „Ambasador Mediacji”

Ruszyły zapisy na trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”, którego organizatorem jest Krajowa Izba Radców Prawnych oraz ośrodki mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia br.

Czytaj dalej

Rozpoczęła się druga edycja konkursu ,,Ambasador Mediacji”

Rozpoczęła się kolejna odsłona ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”, którego organizatorem jest Krajowa Rada Radców Prawnych oraz ośrodki mediacji zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Radców Prawnych”. Już po raz drugi wybrana zostanie osoba lub podmiot, który przyczynił się do spopularyzowania instytucji mediacji, w sposób szczególny ją wykorzystał lub promował.

Wizją projektu jest propagowanie mediacji, jako alternatywy dla długich i męczących procesów sądowych. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne takie jak rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego. Mediacja jest dobrowolnym i poufnym, ale przede wszystkim łagodnym procesem dochodzenia przez strony do porozumienia, czyli de facto do rozwiązania sporu. Prowadzone są w obecności osoby trzeciej – mediatora, który musi pozostać bezstronny i cieszyć się zaufaniem.

– Chcemy pokazać, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. – tłumaczy Ewa-Gryc Zerych, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Konkurs ,,Ambasador Mediacji” nie jest ograniczony jedynie do radców prawnych – mediatorów. Uczestnikami konkursu mogą być również mediatorzy nie posiadający statusu radcy prawnego, sędziowie, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a nawet miasta, innym słowem wszyscy, którzy wyróżnili się w wykorzystaniu lub rozpowszechnianiu instytucji mediacji, jako pozasądowej metody rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.

Prawo do zgłaszania kandydatów w konkursie przysługuje ośrodkom mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Ośrodkom tym można zgłaszać do rozpatrzenia kandydatury osób lub podmiotów, które w sposób szczególny działały dla dobra mediacji. Wówczas konieczne będzie oznaczenie danych kandydata na uczestnika konkursu wraz z jego danymi kontaktowymi oraz uzasadnienie wniosku. W przypadku pozytywnej oceny wniosku przez ośrodek mediacji, warunkiem zgłoszenia kandydata będzie także złożenie przez uczestnika konkursu oświadczenia, stanowiącego załącznik do regulaminu. Każdy ośrodek może zgłosić więcej niż jednego uczestnika konkursu. Adresy ośrodków mediacji można znaleźć na stronie internetowej www.mediacje.kirp.pl, w zakładce ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku. Najpóźniej do 30 maja kapituła konkursu dokona wyboru laureata.

– W swoim wyborze kapituła będzie kierowała się kryterium wskazanym w regulaminie konkursu, a zatem ocenie podlegać będzie szczególny sposób wykorzystania mediacji w praktyce lub jej promowania przez danego uczestnika konkursu w okresie roku 2020, bo każda z edycji konkursu zawsze dotyczy roku ubiegłego. Wygrana wiąże się z uzyskaniem honorowego tytułu ,,Ambasador Mediacji” i specjalnej statuetki. Przewidziane są także nagrody rzeczowe. – tłumaczy mec. Tomasz Parkasiewicz, przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych, który przewodniczy kapitule.
Pierwsza, ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym powodzeniem, zgłoszono wielu kandydatów spośród sędziów sądów okręgowych, rejonowych oraz radców prawnych z różnych obszarów kraju. Tytuł „Ambasadora Mediacji” za rok 2019 przypadł radcy prawnemu Marii Młotkowskiej – Dyrektorowi Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warszawy. Laureatka konkursu jest inspiratorem bezprecedensowego wykorzystania instytucji mediacji w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, wskutek wdrożenia przez Prezydenta Warszawy projektu ,,Warszawa – miasto przyjazne mediacji”.

O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych, poszczególnych okręgowych izb radców prawnych, zostaną one także przekazane mediom. Obecna edycja konkursu odbywa się pod patronatem gazetaprawna.pl. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mediacje.kirp.pl w zakładce „Ambasador Mediacji

 

Czytaj dalej

Posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

W dniu 13 listopada 2019 roku dyrektor Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych wziął udział w posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a jego przedmiotem było omówienie statystyk dotyczących postępowań mediacyjnych w sądach rejonowych i okręgowych za I półrocze 2019 roku, podsumowanie Międzynarodowego Dnia Mediacji, uchwalenie regulaminu Rady oraz wybór Wiceprzewodniczącego. Spotkanie stanowiło także okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń członków Rady związanych z problematyką mediacji w Polsce.

Czytaj dalej

NOWI MEDIATORZY W SAMORZĄDZIE

W dniu 6 października 2019 roku zakończyły się ,, Jesienne Warsztaty Mediacji ’’ organizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Warsztaty prowadzone były zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się zarówno z podstawowymi zasadami postępowania mediacyjnego, czy uzyskać wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych, ale także wziąć aktywny udział w symulacjach mediacji, jako treningu umiejętności praktycznych.

W ostatnim dniu  Warsztatów, w Centrum Konferencyjnym ,, Golden Floor ‘’ w Warszawie, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej wręczył certyfikaty potwierdzające uzyskanie statusu certyfikowanego mediatora 24 radcom prawnym.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Międzynarodowy Kongres Mediacji 2019

 

Międzynarodowy Kongres Mediacji 2019 – połączony w tym roku z

Drugim Dniem Mediacji Administracyjnej – już za nami!

 

Kongres w liczbach:

2 dni poświęcone mediacji

528 zarejestrowanych uczestników

24 prelegentów

12 paneli dyskusyjnych w 2 językach

22 panelistów

6 krajów – 5 z Europy (Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Węgry) i Chińska Republika Ludowa

 

Więcej w najbliższym numerze Radcy Prawnego oraz Biuletynu OIRP w Krakowie.

 

DO ZOBACZENIA ZA ROK – PODCZAS TRZECIEGO DNIA MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ.

dr Magdalena Romanowska

radca prawny, mediator

Lider Krajowy Sekcji Mediacji Administracyjnej

 

Czytaj dalej

JESIENNE WARSZTATY MEDIACJI- SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE !

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na

Jesienne  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w trzech sesjach weekendowych (sobota-niedziela).

Terminy: 14-15.09.2019 r., 21-22.09.2019 r. oraz 5-6.10.2019 r.

 

Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a

 

Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).

UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 23 sierpnia 2019 r. – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    

 

 Link do rejestracji: https://jwm2019.webankieta.pl/

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Czytaj dalej

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza wszystkich radców prawnych – mediatorów i mediatorów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat w zakresie prowadzenia mediacji na Warsztaty Specjalistyczne.

Warsztaty przeznaczone są dla radców prawnych, którzy ukończyli 40-godzinne szkolenie podstawowe z zakresu mediacji zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

 

13 wrzesień 2019 r. (piątek), godz. 14.00-19.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4

Trening asertywności dla mediatorów w ujęciu psychologii pozytywnej (psychologii szczęścia)

 

(program w załączniku)

Prowadzący: Dr Przemysław Kubiak

 

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji: https://wrzesiencmg.webankieta.pl/

 

14 wrzesień 2019 r. (sobota), godz. 9.00-14.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok.4

„Proaktywność w podejściu do Klienta i jej praktyczne zastosowanie”

 

(program w załączniku)

Prowadzący: Maciej Podraska

 

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji:  https://wrzesiencmg.webankieta.pl/

 

  • w przypadku zakupu dwóch szkoleń w pakiecie cena wynosi 650 zł
  • cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

 

UWAGA! Organizator nie zapewnia noclegów.

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 8 września br.

 

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają mediatorzy Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Radców Prawnych.

Za udział w jednym szkoleniu można uzyskać 8 punktów.

Czytaj dalej

Kongres Mediacji 2019 II Dzień Mediacji Administracyjnej

Kongres ma na celu stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń w zakresie promowania stosowania mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU 11.09.2019
MEDIACJA GOSPODARCZA – NAPRAWDĘ WARTO

Mediacja jest rozwiązaniem atrakcyjnym dla przedsiębiorców, ale nadal rzadko wykorzystywanym przez podmioty gospodarcze. W trakcie pierwszego dnia Kongresu Mediacji będziemy zachęcać uczestników do stosowania mediacji jako najbardziej efektywnego sposobu rozwiązywania sporów z kontrahentami, co jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej.

DRUGI DZIEŃ KONGRESU 12.09.2019
II DZIEŃ MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ
MEDIACJA ADMINISTRACYJNA – WARTO SPRÓBOWAĆ

W czerwcu 2019 roku mijają 2 lata, od kiedy obowiązują przepisy wprowadzające możliwość korzystania z mediacji w postępowaniu administracyjnym. Czy to nowe rozwiązanie – i dla przedsiębiorców, i dla pracowników administracji publicznej – jest wykorzystywane? Jakie są zalety mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym? Na te pytania i na wiele innych – odpowiemy podczas II Dnia Mediacji Administracyjnej.

Szczegółowe informacje na stronie https://kongresmediacji.com/

Czytaj dalej

Zmiany w mediacji administracyjnej

9 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Dwie spośród kilkudziesięciu zmian mają na celu wspieranie polubownego zakończenia spraw administracyjnych.

Pierwsza z nich wprowadza modyfikacje do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozszerzając katalog przypadków niestanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych także o ugody zawarte w sprawach administracyjnych. Obecnie wyłączenie dotyczy tylko ugód zawartych w sprawach cywilnych. Dzięki zmianie każdy rodzaj ugodowego zakończenia sprawy z udziałem organu administracji publicznej nie będzie niósł za sobą ryzyka zarzucenia pracownikom administracji naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Propozycja zmiany ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powstała w ramach współpracy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z Ministerstwem Finansów.

Druga zmiana dotyczy natomiast umożliwienia w toku postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) zawarcia ugody sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będący organem regulacyjnym, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Będzie to nowy rodzaj ugody w sprawie administracyjnej. Stronami ugody będą organ, który wdał zaskarżoną decyzję, oraz odwołujący się od decyzji. Ugoda będzie zawierana w celu przyjęcia ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa i może prowadzić – w zależności od okoliczności sprawy – np. do zmiany zaskarżonej decyzji albo jej uchylenia. Aby ugoda była wiążąca konieczne będzie jej zatwierdzenie przez SOKiK. Na podstawie zatwierdzonej ugody organ wyda odpowiednią decyzję albo podejmie inną w właściwą czynność.

Ugoda w sprawach przed SOKiK może w wielu sprawach przyczynić się do rozwiązania coraz bardziej widocznego problemu długiego oczekiwania na prawomocne zakończenie postępowania przed sądem, przede wszystkim wynikającego z dużej liczby praw oraz skomplikowanego przedmiotu postępowania. Propozycja została pozytywnie oceniona przez sędziów SOKiK.

Planuje się, że obie zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Projekt wraz z uzasadnieniem będzie dostępny na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366

 

Radca prawny

Joanna Botiuk

CMG przy KIRP

Czytaj dalej

I Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno-Mediacyjny – Kraków 3 października 2019 roku

Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie jest jednym z organizatorów I Ogólnopolskiego Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnego planowanego na dzień 3 października 2019 roku, w Krakowie. Jak wskazują organizatorzy, turniej ten jest prestiżowym, pionierskim projektem, opartym o wzór międzynarodowych wydarzeń o tym samym charakterze. Jego założenia obejmują między zespołowe konkurencje w zakresie negocjacji i mediacji gospodarczych. Przedstawiciele jednych z największych firm w Polsce, zmierzą się ze sobą w negocjacjach biznesowych i mediacjach gospodarczych, a doświadczone jury wybierze zwycięzców, przyznając im atrakcyjne nagrody adekwatne do branży sponsora. Szczegóły na stronie: www.negocjacjeimediacje.biz

Czytaj dalej