Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

RADCOWIE PRAWNI – MEDIATORZY OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI OŚRODKÓW MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Poznaniu odbyło się cykliczne, ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli dziewiętnastu ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych. Tym razem organizatorem spotkania był r.pr. Grzegorz Lorych – Pełnomocnik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Poznaniu, przy wsparciu Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Uczestnicy wzięli udział w dwóch częściach szkoleniowych. Pierwszą z nich, mającą charakter warsztatowy, poprowadził dr Przemysław Kubicki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaznajamiając szkolonych z podstawowymi zasadami komunikacji asertywnej. Prowadzącym drugą część szkolenia był mł. insp. Wojciech Waraczyński – Naczelnik Wydziału Psychologii Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, który wystąpił z prelekcją ,,Zjawisko negocjacji w sytuacjach kryzysowych‘’.

Poznańskie spotkanie było również okazją do podsumowania pierwszego roku działalności Sekcji Mediacji Administracyjnych funkcjonujących w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych. W tej części prezentację przygotowała r.pr. Magdalena Romanowska z OIRP w Krakowie, która – jako organizator – przedstawiła także założenia Kongresu Mediacji planowanego na dni 11-13 września bieżącego roku w Krakowie, a poświęconego zarówno mediacji administracyjnej, jak i gospodarczej.

O planowanym na dzień 3 października 2019 roku w Krakowie – I Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjno- Mediacyjnym dla Biznesu poinformował z kolei r.pr. Tomasz Job – Dyrektor Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie, prezentując jego zasady.

W części roboczej spotkania radcowie prawni – mediatorzy, wymieniając się doświadczeniami, poruszyli także szereg zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodków i samej Sieci, działaniami ukierunkowanymi na promowanie mediacji, jak również potrzebami szkoleniowymi w zakresie kształcenia pełnomocników w tym procesie. Ożywioną dyskusję w gronie uczestników wywołał temat nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji, w części odnoszącej się do wykorzystania instytucji mediacji.