Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

I Dzień Mediacji Administracyjnej w Polsce

W ramach obchodów Pierwszego Dnia Mediacji Administracyjnej w Polsce, 11 czerwca 2018 r. w siedzibie  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  odbyła  się konferencja pt. „Miejsce  i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”.

Inicjatorami Konferencji było Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Przebieg konferencji zagwarantował nie tylko merytoryczne uwagi sędziów administracyjnych i mediatorów, ale był też okazją do przedstawienia najnowszych informacji o działaniach z zakresu mediacji prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zaprezentowany został zarys projektu legislacyjnego mediacji podatkowej, w ramach prac nad Ordynacją podatkową. Jako prelegenci głos zabrali: Prezes WSA
w Warszawie Wojciech Mazur, Wiceprezes KIRP Zbigniew Tur, Lider Krajowy Sekcji Administracyjnej Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych Magdalena Romanowska, Wiceprezes NSA dr hab. Jacek Chlebny, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Luiza Modzelewska, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości Aleksandra Siemianowska, Podsekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Leszek Skiba, Sędzia WSA
w Warszawie dr hab. Agnieszka Krawczyk i Sędzia WSA w Krakowie prof. dr hab. Hanna Knysiak- Sudyka. Ich wystąpienia były przyczynkiem do licznych wypowiedzi obecnych na konferencji mediatorów i radów prawnych.

Warto nadmienić, że organizatorami konferencji z ramienia KIRP byli: mec. Magdalena Romanowska – Lider Krajowej Sekcji Administracyjnej Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, mec. Joanna Botiuk – Lider Sekcji Administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, mec. Anna Życzkowska – Lider Sekcji Administracyjnej OIRP w Warszawie i mec. Tomasz Maliński – Dyrektor Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie.