Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Debata „Mediacje Gospodarcze dla przedsiębiorców”

Konfederacja „Lewiatan” działając jako Centrum Arbitrażu i Mediacji Koordynator, 19 marca br. zorganizowała debatę merytoryczną będącą jednocześnie inauguracją CAM. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorcy, mediatorzy i pełnomocnicy. KIRP reprezentowali w tym wydarzeniu Prezes Maciej Bobrowicz oraz Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP Cezary Jezierski.

Debata pozwoliła na wymianę doświadczeń, wiedzy i poglądów praktyków mediacji i przedsiębiorców. W jednym z paneli Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie mec. Tomasz Maliński prezentował poglądy doktryny w zakresie wynagrodzenia mediatorów. Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan mec. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska zaprezentowała narzędzia informatyczne jakie będą dostępne w ramach funkcjonowania Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Debata potwierdziła możliwość współpracy Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych z tworzoną siecią Centrów Arbitrażu i Mediacji.