Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Forum Dyskusyjne pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym” w Krakowie

W dniu 26 września 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, odbyło się Forum Dyskusyjne „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, będące kontynuacją działań promujących mediację administracyjną rozpoczętych w dniu 11 czerwca 2018 roku, który przyjęto za Dzień Mediacji Administracyjnej w Polsce. Zorganizowana w ten dzień konferencja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dała początek działaniom lokalnym podejmowanym przez Sekcje Mediacji Administracyjnej, działających w poszczególnych Okręgowych Izbach Radców Prawnych w Polsce.

Współorganizatorami Forum byli: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Natomiast pomysłodawcy Forum Dyskusyjnego to mediatorzy Sekcji Mediacji Administracyjnej działającej w ramach Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie. Szczególne podziękowania dla Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Pana Andrzeja Irli za umożliwienie zorganizowania Forum.

Celem spotkania było stworzenie platformy dyskusyjnej poświęconej mediacji w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym pomiędzy pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędziami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, jak również mediatorami (radcami prawnymi i adwokatami), w szczególności zajmującymi się mediacją administracyjną. Tym samym rozpoczęto dyskusję na temat niewykorzystanego potencjału mediacji administracyjnej, a także podjęto kolejne działania w kierunku stworzenia praktyki stosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym  i sądowoadministracyjnym.

Forum Dyskusyjne otworzyła sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezes Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie Pani Anna Dumas, a także Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Pan dr Marcin Sala-Szczypiński. Pierwszy wykład poświęcony mediacji w kształcie proponowanym w projekcie Nowej Ordynacji Podatkowej przedstawiła Pani sędzia Anna Dumas. Następnie Pani Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zabrała głos na temat: „Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym”. Pani Profesor wskazała kilka rodzajów spraw, w których mediacja miałaby możliwość zaistnienia na szerszą skalę.

W dalszej części Forum Pani dr Ewa Skorczyńska z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego omówiła „Zasadę polubownego rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r”. Natomiast Pani dr Joanna Człowiekowska z Katedry Prawa Administracyjnego przedstawiła „Prawne i faktyczne uwarunkowania mediacji w postępowaniu administracyjnym w świetle regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego”.

W czasie dyskusji starano się ustalić, co jest przeszkodą w stosowaniu mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym i jakie działania należy podjąć, aby mediacja mogła  w nim zaistnieć. Uczestnicy mieli okazję zadać pytania prelegentom, a także podzielić się własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat mediacji administracyjnej. Pojawiło się szereg pomysłów dotyczących obszarów, w których mediacja ma szansę zaistnieć praktycznie, a także jakie ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach mogłyby bardziej sprzyjać jej stosowaniu.

Forum zakończono deklaracją dalszych wspólnych działań w celu rozwijania stosowania mediacji administracyjnej w Małopolsce.