Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

MEDIACJA W SPRAWACH SPADKOWYCH. KONFERENCJA W LIPSKU

W dniu 26 czerwca 2019 roku, w Lipsku odbędzie się europejska konferencja na temat mediacji w sprawach spadkowych. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt ,,Fomento’’, obejmujący wspieranie mediacji w sprawach cywilnych i spadkowych, ma na celu przyczynienie się do szerokiego wykorzystania mediacji, jako opłacalnego rozwiązania w celu zapobiegania i rozwiązywania międzynarodowych sporów w sprawach cywilnych i spadkowych. Konferencja umożliwia mediatorom i prawnikom nawiązanie kontaktu oraz wymianę doświadczeń w zakresie objętym tematyką konferencji.
Program konferencji oraz więcej informacji można znaleźć na stronie www.formentonet.eu lub pod adresem: https://www.fomentonet.eu/pl/events/international-mediation-conference-2019-call-for-papers/