Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

„Negocjacje i mediacje jako narzędzia pracy radcy prawnego”

Radcowie prawni ze wszystkich okręgowych izb w Polsce zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym negocjacji i mediacji jako narzędzi pracy profesjonalnego prawnika.

Zorganizowane w czwartek 22 lutego br. w Warszawie przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP spotkanie poprowadził doświadczony szkoleniowiec Maciej Podraska.

Program  szkolenia obejmował mi.in. tematykę komunikacji interpersonalnej w kontakcie prawnik – klient. Uczestniczący w szkoleniu doskonalili swoje umiejętności w zakresie proaktywnego podejścia do klienta, odczytywania jego motywacji i rozpoznawania potrzeb – interesów. Ponadto zajmowali się tematyką dotyczącą psychologicznych mechanizmów wpływających na efektywność i skuteczność komunikacji.

Uczestnicy szkolenia szczególnie podkreślali przydatność analizy typów osobowości oraz obszerne omówienie komunikacji interpersonalnej między prawnikiem a klientem. Pozytywnie oceniono również warsztatowe podejście prowadzącego do zajęć. „Udział w tego typu szkoleniu rekomendowałbym każdemu radcy prawnemu” – powiedział jeden z uczestników szkolenia zaznaczając, że niezwykle przydatne byłoby również omówienie typowych błędów popełnianych w komunikacji z klientem i możliwości ich korygowania.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP przewiduje  kolejne szkolenia  wzbogacające warsztat pracy radcy prawnego, gdyż coraz więcej z nas zdaje sobie sprawę, że współcześnie profesjonalny prawnik powinien dysponować nie tylko wiedzą i doświadczeniem prawniczym, ale również tzw. „umiejętnościami miękkimi”. Szkolenia z tego zakresu wpisują się ściśle w misję Centrum Mediacji Gospodarczej ponieważ pokazują w jaki sposób, z korzyścią dla stron i pełnomocników, można wykorzystywać w praktyce pozasądowe metody rozwiązywania sporów.