Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Nowi mediatorzy wśród radców prawnych

Liczba certyfikowanych mediatorów – radców prawnych powiększyła się o dwadzieścia trzy nazwiska.

Jesienną Szkołę Mediacji zorganizowaną w Kazimierzu Dolnym w ostatnim tygodniu października br. przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych ukończyło dwudziestu trzech radców prawnych. Po złożeniu stosownego wniosku, zostaną wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG i będą mogli wykonywać zawód mediatora.

Kolejne edycje Szkoły Mediacji CMG przy KIRP to przede wszystkim praktyczne warsztaty dające cenną wiedzę i narzędzia przydatne w pracy mediatora. Oprócz omówienia podstawowych zasad i etapów postępowania mediacyjnego, psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, uczestnicy – podczas trwającego 40 godzin szkolenia – mają okazję przejść trening umiejętności praktycznych i pogłębiać swoje umiejętności prowadzenia sesji mediacyjnych, zdolności komunikacyjne, dokonywania analizy i diagnozy konfliktu czy wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami problemu. To bardzo praktyczne warsztaty. Dużo przydatnych ćwiczeń pod okiem doświadczonych profesjonalistów i wiele cennych wskazówek – mówił jeden z uczestników.

Warsztaty prowadzili jedni z najlepszych trenerów – mediatorów praktyków w Polsce: Maciej Bobrowicz, Małgorzata Miszkin-Wojciechowska i dr Tomasz P. Antoszek.