Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

W Katowicach o mediacji w administracji

W czwartek 20 września 2018 r. odbyła się w Katowicach organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki konferencja pt. „Mediacja w administracji”.

Konferencja dedykowana była dla organów samorządu terytorialnego i była to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce.

Lista prelegentów gwarantowała najwyższy poziom merytoryczny, a poszczególni mówcy  wskazywali nie tylko na możliwości jakie niesie ze sobą mediacja administracyjna, ale także pola na jakich mediacja administracyjna może zaistnieć w szerokim zakresie.

Większość mówców zwracała uwagę na bardzo trudne początki w stosowaniu tej instytucji z uwagi na władczy model sprawowania administracji.

„Mediacja w postępowaniu cywilnym ma już dziesięć lat i jej początki były również bardzo trudne” – powiedział radca prawny Maciej Bobrowicz, Prezes KIRP„Jeśli przykłady
i informacje o pozytywnie zakończonych sprawach dotrą do szerokiego gremium odbiorców, mediacja ma szansę na zaistnienie również w postępowaniu administracyjnym”.

Prof. Grzegorz Łaszczyca zwrócił uwagę na możliwe pola zastosowania mediacji administracyjnej. „W odniesieniu do obowiązku lub uprawnienia, które jest objęte sferą uznania administracyjnego. Następnie w zakresie obowiązku lub uprawnienia, którego treść, rozmiar, sposób wykonania, itp. mogą być „elastycznie” kształtowane przez organ w postaci warunków, zasad, wymagań, itp. (np. przy wydawaniu warunków zabudowy) oraz wreszcie w stosunku do obowiązków i uprawnień, które są podzielne tak co do treści zasadniczej (np. wymiar kary), jak i co do ewentualnych klauzuli dodatkowych (np. terminu)”.

Prof. Czesława Martysz wskazał z kolei na zagrożenie, że mediacja może podzielić los innej instytucji w postępowaniu administracyjnym — ugody, która nie znalazła szerszego zastosowania.

Radca prawny Ewelina Żak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wskazywała na konieczność rozwiązania problemów wynikających z zastosowania przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych w aspekcie zawierania ugód w wyniku przeprowadzonych mediacji.

Przeważała jednak opinia, że możliwość skorzystania z mediacji jest pozytywną tendencją, której szersze zastosowanie miałoby z pewnością ożywczy wpływ na przeciążony wymiar sprawiedliwości.

Współorganizatorem i pomysłodawcą konferencji była pani mec. Joanna Botiuk – Lider Sekcji Administracyjnej CMG przy KIRP.