Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Aktualności

Mediacje w postepowaniu administracyjnym

Przeszło trzydziestu radców prawnych z całej Polski uczestniczyło w szkoleniu „Mediacje w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych”, zorganizowanym przez Centrum Mediacji Gospodarczej w dniu 5 września 2018 r.

Tematem spotkania, które poprowadził sędzia SO Łukasz Sadkowski, była analiza praktycznego zastosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym z perspektywy ponad rocznego okresu obowiązywania zmian wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. do kodeksu postępowania administracyjnego. Podczas szkolenia poruszone zostały kwestie związane z zastosowaniem mediacji również w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Omówione zostało na razie dość nieliczne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach, w których występowało zagadnienie mediacji. Szkolenie miało charakter interaktywny. Wykładowca odpowiedział na liczne pytania uczestników. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na znaczną odmienność charakteru mediacji administracyjnej w porównaniu z mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz na małe zainteresowanie organów administracji zastosowaniem mediacji.

Czytaj dalej

Jesienne Warsztaty Mediacji

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Jesienne Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 8-13 wrzesień 2018 r.

Miejsce: Kazimierz Dolny, Villa Bohema, ul. Małachowskiego 12

Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł; cena obejmuje noclegi w pokojach 1,2,3 – osobowych
(o zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń), wyżywienie oraz materiały szkoleniowe)

 Link do rejestracji:

http://jwm2018.badanie.net/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail: centrum.mediacji@kirp, tel. 022 3195609

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Czytaj dalej

Zaproszenie na szkolenie pt. „Mediacje w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych”, Warszawa 5.09.2018 r

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Mediacje w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych”,  które odbędzie się 5 września 2018 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 10:00 – 16:00.

Program szkolenia obejmuje:

 • Ratio legis wprowadzenia mediacji w procedury administracyjne.
 • Zakres stosowania trybu mediacji (układ wertykalny i horyzontalny).
 • Możliwe pola mediacji administracyjnej.
 • Dobrowolność i poufność mediacji i jej skutki.
 • Czas trwania mediacji w kontekście terminów załatwiania spraw i skarg na przewlekłość postępowań.
 • Efekty postępowania mediacyjnego dla stron postępowania i organu.
 • Procedura prowadzenia mediacji i udział w niej przedstawiciela organu.
 • Ugoda administracyjna a mediacja.
 • Koszty postępowania mediacyjnego i ich rozdział.
 • Zawartość merytoryczna protokołu mediacyjnego (ugody administracyjnej) w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Problematyka art. 54a ustawy o finansach publicznych a kwestia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący:

Łukasz Sadkowski – sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 12 punktów szkoleniowych.

Link do rejestracji:  

http://mediacje2018.badanie.net 

Koszt: 190 zł
Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:

mBank 39114010100000537023001006

Wymagany tytuł  wpłaty: CMG – szkolenie 5.09.2018 r.; Imię i Nazwisko uczestnika.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej

Spotkanie Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

W dniu 27 czerwca 2018 r. w siedzibie KIRP w Warszawie odbyło się robocze spotkanie  przedstawicieli wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych, w tym Kierowników Ośrodków Mediacji i Liderów List Mediatorów Izb, które jeszcze takich Ośrodków nie powołały. Uczestników powitał Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, który przedstawił zarys projektów zmian ustawowych związanych z mediacją, opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. W części roboczej spotkania przyjęte zostały rekomendacje w sprawie prowadzenia list mediatorów Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Treść rekomendacji znajduje się w zakładce http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/. W dalszym toku obrad dyskutowano nad  standardem szkoleń radców prawnych mediatorów w oparciu o ustalone potrzeby szkoleniowe w poszczególnych Izbach.

Termin kolejnego spotkania ustalony został na 5-7  października 2018 r w Łodzi. Liczny udział przedstawicieli poszczególnych Izb w pracach Sieci Ogólnopolskiej OMRP pozwala na wypracowywanie w szybkim tempie standardów ogólnopolskich mediacji, przy utrzymaniu przewagi radców prawnych na tym innowacyjnym rynku. CMG otrzymuje sygnały o coraz większej rozpoznawalności marki Sieci Ogólnopolskiej i efekcie promowania w ten sposób zawodu radcy prawnego.

Czytaj dalej

Rola Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie upowszechniania instytucji mediacji w Polsce

Podczas konferencji „ Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, która odbyła się 11 czerwca br. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości pani Aleksandra Siemianowska wygłosiła wykład dotyczący roli Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie upowszechniania instytucji mediacji w Polsce.

Pełną wersję prezentacji oraz dane statystyczne dotyczące postępowań mediacyjnych w 2017 r., opracowane przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

Czytaj dalej

I Dzień Mediacji Administracyjnej w Polsce

W ramach obchodów Pierwszego Dnia Mediacji Administracyjnej w Polsce, 11 czerwca 2018 r. w siedzibie  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  odbyła  się konferencja pt. „Miejsce  i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”.

Inicjatorami Konferencji było Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Przebieg konferencji zagwarantował nie tylko merytoryczne uwagi sędziów administracyjnych i mediatorów, ale był też okazją do przedstawienia najnowszych informacji o działaniach z zakresu mediacji prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zaprezentowany został zarys projektu legislacyjnego mediacji podatkowej, w ramach prac nad Ordynacją podatkową. Jako prelegenci głos zabrali: Prezes WSA
w Warszawie Wojciech Mazur, Wiceprezes KIRP Zbigniew Tur, Lider Krajowy Sekcji Administracyjnej Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych Magdalena Romanowska, Wiceprezes NSA dr hab. Jacek Chlebny, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Luiza Modzelewska, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości Aleksandra Siemianowska, Podsekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Leszek Skiba, Sędzia WSA
w Warszawie dr hab. Agnieszka Krawczyk i Sędzia WSA w Krakowie prof. dr hab. Hanna Knysiak- Sudyka. Ich wystąpienia były przyczynkiem do licznych wypowiedzi obecnych na konferencji mediatorów i radów prawnych.

Warto nadmienić, że organizatorami konferencji z ramienia KIRP byli: mec. Magdalena Romanowska – Lider Krajowej Sekcji Administracyjnej Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, mec. Joanna Botiuk – Lider Sekcji Administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, mec. Anna Życzkowska – Lider Sekcji Administracyjnej OIRP w Warszawie i mec. Tomasz Maliński – Dyrektor Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie.

Czytaj dalej

CMG przy KIRP zaprasza na konferencję pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP zaprasza na konferencję pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. w godzinach od 11.00 – 16.00 w Warszawie w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, w Sali Zgromadzeń, I piętro.

Organizatorami konferencji są Krajowa Izba Radców Prawnych i Naczelny Sąd Administracyjny.

Program merytoryczny konferencji obejmuje istotę mediacji sądowoadministracyjnej, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście zmian ustawodawczych.

Udział naszych mediatorów radców prawnych w Konferencji, może przynieść realne korzyści nie tylko w sferze merytorycznej ale też poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami.

Organizatorzy zapewniają aktywny udział środowiska sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, mediatorów administracyjnych – radców prawnych oraz przedstawicieli centralnych organów władzy publicznej i instytucji z sektora finansów publicznych.

Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji sądowoadministracyjnej.

Wejście bezpłatne, catering na miejscu.

Udział radców prawnych w Konferencji daje możliwość uzyskania 5 punktów szkoleniowych.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 7 czerwca 2018 r. na adres mailowy: centrum.mediacji@kirp.pl.

 

Czytaj dalej

Letnie Warsztaty Mediacji

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na

Letnie Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 30 czerwiec – 5 lipiec 2018 r.

Miejsce: Mikołajki, Hotel Amax , Aleja Spacerowa 7

Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł (cena obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe)

Link do rejestracji:

https://lwm.webankieta.pl/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 28 maja. Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Czytaj dalej

Spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

W dniu 9 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, podczas której m.in. zainaugurowano działalność Sekcji Administracyjnych przy dziesięciu OMRP przy Izbach w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie oraz przy Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP.

Podczas uroczystości obecni byli Prezes KIRP Maciej Bobrowicz,  Wiceprezes KIRP Zbigniew Tur oraz Dyrektor CMG Cezary Jezierski. Podkreślali oni innowacyjność projektu Sekcji Administracyjnych w ramach Sieci Ogólnopolskiej OMRP, gratulowali tempa wdrażania projektu i kolejnej inicjatywy, która utrwala wizerunek Sieci Ogólnopolskiej jako lidera na rynku mediacji. Tym razem mediacji administracyjnej. Podziękowania kierowane były szczególnie do pomysłodawczyni i Lidera Krajowego Sekcji Administracyjnej Sieci mec. Magdaleny Romanowskiej z Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie oraz do Lidera Sekcji Administracyjnej CMG przy KIRP mec. Joanny Botiuk. Projekt jest otwarty i Izby, które jeszcze w nim nie uczestniczą, mogą do niego przystąpić w każdym czasie.

Po uroczystości spotkanie przebiegało w dwóch oddzielnych grupach.

Sekcja Administracyjna obradowała odrębnie nad organizacją pierwszych w  Polsce obchodów Dnia Mediacji Administracyjnej. Organizatorem Konferencji związanej z obchodami jest Krajowa Izba radców Prawnych i Naczelny Sąd Administracyjny.

Pozostali członkowie Ogólnopolskiej Sieci OMRP pracowali nad standardami wpisywania mediatorów radców prawnych na listy mediatorów Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Czytaj dalej

Nowi mediatorzy CMG przy KIRP

Dwudziestu sześciu radców prawnych ukończyło Wiosenną Szkołę Mediacji.

Już po raz kolejny, radcowie prawni zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie mediacji i negocjacji w mediacji mieli okazję uczestniczyć w warsztatach Wiosennej Szkoły Mediacji, które odbyły się w dniach 14-19 kwietnia br. w Kazimierzu Dolnym. Szkolenie ukończyło dwudziestu sześciu radców prawnych. Po złożeniu stosownego wniosku zostaną wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG i będą mogli wykonywać zawód mediatora.

Szkoleniu towarzyszyła piękna pogoda i urokliwa sceneria Kazimierza, jednak uczestnicy skupieni byli przede wszystkim na ćwiczeniu swoich umiejętności i nabywaniu  kompetencji.

Od dawna chciałam uzyskać wiedzę na temat mediacji, przede wszystkim – wiedzę praktyczną. Zawsze, jako prawnik, byłam zwolenniczką ugodowego rozstrzygania sporu, najlepiej bez wchodzenia na drogę sądową. Miałam przyjemność uczestniczyć w mediacji, która zakończyła się sukcesem, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Wybrałam właśnie to szkolenie przede wszystkim z uwagi na osoby prowadzące zajęcia: doświadczonych  praktyków-mediatorów, i nie zawiodłam się. Nie bez znaczenia była także wspaniała atmosfera i miejsce. Mam nadzieję, że uzyskaną wiedzę będę mogła wykorzystać w praktyce — powiedziała jedna z uczestniczek, radca prawny Kamila Swat-Feliniak.

Warsztaty Mediacji organizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczych przy KIRP to przede wszystkim praktyczne warsztaty dające cenną wiedzę i narzędzia przydatne w pracy mediatora. Podczas trwającego 40 godzin szkolenia, uczestnicy nie tylko zapoznają się z zasadami i etapami postępowania mediacyjnego oraz psychologicznymi mechanizmami powstawania i rozwiązywania konfliktów. Mają także okazję przejść trening umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia sesji mediacyjnych, dokonywania analizy i diagnozy konfliktu czy wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami problemu. Warsztaty prowadzili jedni z najlepszych trenerów-mediatorów w Polsce: Maciej Bobrowicz, Małgorzata Miszkin-Wojciechowska oraz dr Tomasz Antoszek.

 

Czytaj dalej