Powązkowska 15 01-797 Warszawa

Godziny pracy : Poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
  Kontakt : +48 22 300 86 40

Aktualności

KONKURS AMBASADOR MEDIACJI ROZPOCZĘTY!

W dniu 15 stycznia 2020r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło uchwałę Nr 718/X/2020 w sprawie regulaminu konkursu „Ambasador Mediacji”. Konkurs ten stanowić będzie cykliczną akcję promującej mediację, jako pozasądową efektywną metodę rozwiązywania sporów i usytuowanie środowiska radców prawnych – mediatorów na rynku mediacyjnym, a ukierunkowaną na wyróżnianie podmiotów, które w szczególny sposób wykorzystują lub promują mediację.

Do udziału w konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w danym roku – w szczególny sposób – wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.
Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie przysługuje ośrodkom mediacji, przy właściwych okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać listownie, na adres Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrum.mediacji@kirp.pl.
W roku bieżącym zgłoszenia za rok 2019 będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2020 roku.

Czytaj dalej

Szkolenie e-learningowe „Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji”

W dniu 7 stycznia 2020 roku na platformie e-learningowe Krajowej Izby Radców Prawnych zostało udostępnione szkolenie dla radców prawnych „Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji„.

Wykładowcą jest Pani Hanna Grendel-Wielisiej – inspektor ochrony danych osobowych KIRP

Szkolenie ma na celu przygotowanie do prawidłowego przetwarzania danych osobowych uczestników procesu mediacyjnego w zgodzie z RODO oraz innymi przepisami prawa i obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • realizacja obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przesłanki legalności, realizacja obowiązków informacyjnych),
 • realizacja praw osób (uczestników mediacji, pełnomocników),
 • określenie dopuszczalnego czasu przechowywania dokumentacji (papierowej i elektronicznej),
 • dostęp osób trzecich do danych osobowych uczestników postępowania mediacyjnego,
 • umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz mediatora (np. hosting, poczta elektroniczna).

Szkolenie składa się z multimedialnych prezentacji wideo, prezentacji Power Point oraz edytowalnych szablonów dokumentów w formacie Word:

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – mediacja sądowa,
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- mediacja umowna,
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na Fanpageu w serwisie Fb,
 • Informacja o przetwarzaniu danych – mediacja sądowa – ramka,
 • Polityka prywatności www,
 • Przykłady powierzanych czynności i kategorii danych,
 • Umowa powierzenia – klauzulowa.

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość pobrania zaświadczenia, a następnie przedłożenia go właściwej Izbie, w wymaganym trybie. Z tytułu udziału w szkoleniu przysługuje 6 punktów.

Instrukcja logowania do platformy szkoleniowej znajduje się pod adresem:  https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

 

Czytaj dalej

Posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

W dniu 13 listopada 2019 roku dyrektor Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych wziął udział w posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a jego przedmiotem było omówienie statystyk dotyczących postępowań mediacyjnych w sądach rejonowych i okręgowych za I półrocze 2019 roku, podsumowanie Międzynarodowego Dnia Mediacji, uchwalenie regulaminu Rady oraz wybór Wiceprzewodniczącego. Spotkanie stanowiło także okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń członków Rady związanych z problematyką mediacji w Polsce.

Czytaj dalej

PUBLIC RELATIONS W MEDIACJI

W związku z rozwojem Ogólnopolskiej Sieci ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’ i rosnącymi w tym zakresie potrzebami, przedstawiciele ośrodków w niej zrzeszonych wraz z dyrektorem Centrum Mediacji – w dniu 22 października 2019 roku – w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie – uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym obejmującym swoją tematyką zagadnienia wizerunku mediatora oraz wstęp do public relations dla mediatorów. Jego celem było zdobycie lub poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie objętym tematyką spotkania, w szczególności w przedmiocie dostępnych, efektywnych technik i narzędzi komunikacji, znaczenia mediów społecznościowych oraz funkcjonowania Sieci w przestrzeni społecznej i rynkowej, przy uwzględnieniu cech ją wyróżniających.

 

 

Czytaj dalej

NOWI MEDIATORZY W SAMORZĄDZIE

W dniu 6 października 2019 roku zakończyły się ,, Jesienne Warsztaty Mediacji ’’ organizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Warsztaty prowadzone były zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się zarówno z podstawowymi zasadami postępowania mediacyjnego, czy uzyskać wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych, ale także wziąć aktywny udział w symulacjach mediacji, jako treningu umiejętności praktycznych.

W ostatnim dniu  Warsztatów, w Centrum Konferencyjnym ,, Golden Floor ‘’ w Warszawie, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej wręczył certyfikaty potwierdzające uzyskanie statusu certyfikowanego mediatora 24 radcom prawnym.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Międzynarodowy Kongres Mediacji 2019

 

Międzynarodowy Kongres Mediacji 2019 – połączony w tym roku z

Drugim Dniem Mediacji Administracyjnej – już za nami!

 

Kongres w liczbach:

2 dni poświęcone mediacji

528 zarejestrowanych uczestników

24 prelegentów

12 paneli dyskusyjnych w 2 językach

22 panelistów

6 krajów – 5 z Europy (Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Węgry) i Chińska Republika Ludowa

 

Więcej w najbliższym numerze Radcy Prawnego oraz Biuletynu OIRP w Krakowie.

 

DO ZOBACZENIA ZA ROK – PODCZAS TRZECIEGO DNIA MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ.

dr Magdalena Romanowska

radca prawny, mediator

Lider Krajowy Sekcji Mediacji Administracyjnej

 

Czytaj dalej

Podręcznik dla pracowników urzędów państwowych nt. mediacji w postępowaniu administracyjnym

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowało Podręcznik dla pracowników administracji publicznej z zakresu mediacji w postępowaniu administracyjnym. Podręcznik ten przedstawia w przejrzysty sposób najważniejsze informacje na temat mediacji administracyjnej i charakterystycznych dla niej  zasad a jednocześnie wskazuje, gdzie osoby zainteresowane mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Dokument zawiera informacje m.in. o aktach prawnych regulujących instytucję mediacji administracyjnej oraz wskazuje najważniejsze aspekty zastosowania ww. instytucji.

Podręcznik ten zostanie zaprezentowany na Międzynarodowym Kongresie Mediacji w Krakowie w dniach 11-12.2019r.

Od nowelizacji KPA w 2017r.wprowadzającej instytucję mediacji w postępowaniu administracyjnym znajduje ona powoli zastosowanie w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej .

„W województwie dolnośląskim mamy dobrą praktykę związaną z mediacjami administracyjnymi. Już w sierpniu pierwszego roku obowiązywania noweli KPA rozpoczęły się mediacje administracyjne. Do dziś jeden w dużych urzędów systematycznie kieruje sprawy do mediacji. Z mojego doświadczenia wynika, że większość spraw w tym obszarze kończy się ugodą. Tych spraw jest wciąż niewiele, ale od czegoś trzeba zacząć, zachęcać pracowników organów i strony do czynnego udziału w mediacji i „brania sprawy w swoje ręce.” ( r.pr. Agnieszka Templin, mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu).

Zmiana modelu prowadzenia postępowań administracyjnych z modelu władczego na partnerski, choć następuje powoli, ma jednak tendencje wzrostową.

 

R.pr. Joanna Botiuk

Lider Sekcji Administracyjnej CMG przy KIRP

Czytaj dalej

JESIENNE WARSZTATY MEDIACJI- SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE !

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na

Jesienne  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w trzech sesjach weekendowych (sobota-niedziela).

Terminy: 14-15.09.2019 r., 21-22.09.2019 r. oraz 5-6.10.2019 r.

 

Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a

 

Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).

UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 23 sierpnia 2019 r. – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    

 

 Link do rejestracji: https://jwm2019.webankieta.pl/

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Czytaj dalej

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza wszystkich radców prawnych – mediatorów i mediatorów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat w zakresie prowadzenia mediacji na Warsztaty Specjalistyczne.

Warsztaty przeznaczone są dla radców prawnych, którzy ukończyli 40-godzinne szkolenie podstawowe z zakresu mediacji zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

 

13 wrzesień 2019 r. (piątek), godz. 14.00-19.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4

Trening asertywności dla mediatorów w ujęciu psychologii pozytywnej (psychologii szczęścia)

 

(program w załączniku)

Prowadzący: Dr Przemysław Kubiak

 

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji: https://wrzesiencmg.webankieta.pl/

 

14 wrzesień 2019 r. (sobota), godz. 9.00-14.15

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok.4

„Proaktywność w podejściu do Klienta i jej praktyczne zastosowanie”

 

(program w załączniku)

Prowadzący: Maciej Podraska

 

Koszt: 350 zł *

Link do rejestracji:  https://wrzesiencmg.webankieta.pl/

 

 • w przypadku zakupu dwóch szkoleń w pakiecie cena wynosi 650 zł
 • cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

 

UWAGA! Organizator nie zapewnia noclegów.

 

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 8 września br.

 

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają mediatorzy Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Radców Prawnych.

Za udział w jednym szkoleniu można uzyskać 8 punktów.

Czytaj dalej

Kongres Mediacji 2019 II Dzień Mediacji Administracyjnej

Kongres ma na celu stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń w zakresie promowania stosowania mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU 11.09.2019
MEDIACJA GOSPODARCZA – NAPRAWDĘ WARTO

Mediacja jest rozwiązaniem atrakcyjnym dla przedsiębiorców, ale nadal rzadko wykorzystywanym przez podmioty gospodarcze. W trakcie pierwszego dnia Kongresu Mediacji będziemy zachęcać uczestników do stosowania mediacji jako najbardziej efektywnego sposobu rozwiązywania sporów z kontrahentami, co jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej.

DRUGI DZIEŃ KONGRESU 12.09.2019
II DZIEŃ MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ
MEDIACJA ADMINISTRACYJNA – WARTO SPRÓBOWAĆ

W czerwcu 2019 roku mijają 2 lata, od kiedy obowiązują przepisy wprowadzające możliwość korzystania z mediacji w postępowaniu administracyjnym. Czy to nowe rozwiązanie – i dla przedsiębiorców, i dla pracowników administracji publicznej – jest wykorzystywane? Jakie są zalety mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym? Na te pytania i na wiele innych – odpowiemy podczas II Dnia Mediacji Administracyjnej.

Szczegółowe informacje na stronie https://kongresmediacji.com/

Czytaj dalej